nederlandwordtanders.nl

achtergrond

Veranderingen in de zorg en ondersteuning, demografische ontwikkelingen en een andere kijk op gezondheid, leiden tot nieuwe ruimtelijke opgaven en kansen in de woonwijken.
De initiatiefnemers nodigen ontwerpers en andere innovatieve denkers en doeners uit om te bedenken hoe de nieuwe ontwikkelingen in de zorg en demografie vorm te geven in de woonwijken.

Zorgtechnologie

Hieronder vind je een aantal links naar artikelen over
zorgtechnologie:

Raad voor Volksgezondheid en Samenleving

  1. Implementatie van E-Health vraagt om durf en ruimte

  2. De belofte van wetenschap en technologie

  3. Consumenten-eHealth

  4. Technologische innovatie in de zorgsector

Aedes-Actiz

Daarnaast is er ook de nodige achtergrond informatie te vinden bij Aedes-Actiz, Kenniscentrum Wonen-Zorg. Naast inforamtie over Woonzorgtechnologie is hier ook informatie te vinden over o.a. regelgeving, zorgvastgoed, woonomgeving, cijfers en trends.

  1. Website Aedes-Actiz


Een goede stad is voor iedereen

Nog nooit waren er zoveel mensen 65 jaar en ouder en nog nooit woonden zo veel mensen alleen. In de zorg voltrekken zich eveneens ingrijpende veranderingen. De overheid doet een flinke stap terug en verwacht van de burgers meer zelfredzaamheid. Ook van ouderen en kwetsbare mensen in buurten waar de sociale structuur niet zo solide is. Mantelzorg is sowieso niet vanzelfsprekend. Veel ‘nieuwe’ senioren doen er zelf alles aan om gezond te blijven en zo lang mogelijk thuis te kunnen wonen; zij zijn gehecht aan hun plek. Toch is het voor hen soms knap lastig om zich in de vertrouwde buurt te handhaven.

Met de prijsvraag WHO CARES wil de Rijksbouwmeester ontwerpkracht activeren en ideeën ophalen om de wijken beter in te richten voor ouderen, vanuit de gedachte dat een stad die goed is ingericht voor senioren en kwetsbaren een goede stad is voor iedereen.

Het gaat om meer dan aanpassing van woningen. Al bestaat inmiddels omstreeks veertig procent van de huishoudens uit één persoon, terwijl het merendeel van de naoorlogse woningen gebouwd is voor gezinnen. Het gaat ook om de inrichting van de openbare ruimte, om het bevorderen van sociale cohesie en het tegengaan van tweedeling in de samenleving. Om nieuwe vormen van wonen en samenleven een plek te geven. In leegstaande gebouwen van zorgorganisaties, kerken en ander maatschappelijk vastgoed liggen kansen voor nieuwe sociaal betekenisvolle plekken.


stimuleringsfonds

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie houdt zich al lange tijd bezig met het thema zorg. Het doel is het verbeteren van de kwaliteit van de zorg- en leefomgeving door de inzet van ontwerpers. Op deze pagina vindt u de opgedane kennis uit ondersteunde projecten Stimuleringsfonds creatieve industrie


Nederlandwordtanders

Platform Nederlandwordtanders stelde speciaal voor WHO CARES een inspiratiedossier samen. Kijk op Nederlandwordtanders.nl

aanmelden

Op donderdag 26 oktober zal tijdens de Dutch Design Week de bekendmaking van de winnaars van de prijsvraag WHO CARES plaatsvinden bij Seats 2 Meet op Strijp-S in Eindhoven. Het programma begint om 15.00 uur en zal tot ongeveer 17.00 uur duren.

Let op! Er zijn slechts een beperkt aantal plekken beschikbaar.

Aanmelden is verplicht en kan via onderstaand aanmeldformulier:


Adres:
Seats 2 Meet op Strijp-S
Torenallee 24
5617 BD
Eindhoven