nederlandwordtanders.nl

Grote respons op prijsvraag WHO CARES

mrt. 2017

De ontwerpprijsvraag voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning heeft 174 inzendingen opgeleverd. Er is met groot animo gevolg gegeven aan de oproep van Rijksbouwmeester Floris Alkemade om multidisciplinaire allianties te sluiten. Het overgrote deel van de inzendingen is afkomstig van breed samengestelde teams van ontwerpers, zorgprofessionals en andere betrokkenen.

Juryvoorzitter en Rijksbouwmeester Floris Alkemade is blij met het resultaat. “We hebben een complexe maatschappelijke vraag neergelegd. Een oproep om bestaande systemen los te laten. Het is hoopgevend dat alleen al het denken hierover bij zoveel teams is ingezet. We hopen dat de prijsvraag een impuls geeft om door heel Nederland te werken aan toekomstbestendige wijken.”


Architecten, huisartsen, social designers, wijkverpleegkundigen, antropologen - vele disciplines zijn in de teams vertegenwoordigd. Gemiddeld tellen de teams vier leden.
De inzendingen zijn redelijk gelijk verdeeld over de vier wijken die door de initiatiefnemers van de prijsvraag zijn geselecteerd. Almere Haven trok 22%, Oosterparkwijk in Groningen 18%, Carnisse in Rotterdam 22% en Geleen-Zuid/De Kluis in Sittard-Geleen 17%. Daarnaast koos een aanzienlijke groep inzenders (21%) voor een locatieloze inzending.

Jurylid Pauline Meurs (voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving)“Geweldig dat zorgprofessionals en ontwerpers elkaar daadwerkelijk hebben opgezocht en gevonden in mooie initiatieven!”


Voor de eerste, anonieme, ronde van de prijsvraag (de inzendingstermijn sloot op 14 maart) is deelnemers gevraagd een beknopte maar sprekende visie te geven op de sociale en ruimtelijke vernieuwing van de vier heel verschillende woonwijken van WHO CARES.
De jury maakt op 8 mei in Rotterdam bekend welke teams doorgaan naar de tweede ronde. Per locatie kiest de jury maximaal vijf plannen, die in de tweede ronde worden uitgewerkt. Voor de locatieloze inzendingen is het traject na de eerste ronde nog niet vastgelegd. De jury overweegt nog hoe de beste ideeën een vervolg kunnen krijgen.
In het najaar kiest de jury per locatie een winnaar. Het is de ambitie van de deelnemende partijen om de uitvoering van de ideeën in de betreffende wijken mogelijk te maken.