nederlandwordtanders.nl

Woonvariaties geven meer kleur aan vergrijzing

jun. 2017

Het artikel ‘Klaar voor de grote vergrijzing’ in de Volkskrant 31 mei 2017 gaat in op de prijsvraag ‘‘Who Cares’ van de Rijksbouwmeester. Hoe maken we onze naoorlogse wijken – gebouwd voor gezinnen - geschikt voor een vergrijzende samenleving? 174 teams van ontwerpers, zorgprofessionals en burgers hebben ideeën ontwikkeld; de eerste selectie is bekend. Opvallend is de grote aandacht voor meer gemeenschappelijkheid, ontmoeting in de buurt en contact tussen jong en oud. Hoogleraar Pearl Dykstra is huiverig voor gedwongen samenwonen. Sociaal Gerontologen Daniëlle Harkes en Yvonne Witter, beide werkzaam bij Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, zien veel nieuwe woonvormen waar ontmoeting tussen bewoners, al dan niet vanuit verschillende generaties, wordt nagestreefd door de initiatiefnemers zelf.

In Zwolle is de bouw van de eerste Knarrenhof in april van start gegaan, in Nijmegen gaat na zeven jaar voorbereiding, meergeneratie woongemeenschap het Eikpunt haar tweede jaar van bewoning in, het aantal woonprojecten voor ouderen die (dreigen te) vereenzamen zoals de Thuishuizen in Amstelveen en Harderwijk en het net geopende Samen Thuis in Gemert groeit gestaag. En dit is nog maar een klein greep uit de projecten die het Kenniscentrum Wonen-Zorg langs ziet komen. Er is een groeiende behoefte aan woonvormen die aansluiten bij de gevarieerde woonwensen van ouderen.

Het besef dat de overheid niet meer alles regelt voor je oude dag en dat het zinvol is om zelf na te denken hoe je oud wilt worden in je eigen buurt of dorp groeit. Een nieuwe generatie bereidt zich voor op een volgende levensfase en wil mee blijven doen, van betekenis zijn en niet achter de geraniums belanden. De betekenis van familie als vanzelfsprekende steun en toeverlaat neemt af. Jan Latten, hoogleraar demografie aan de Universiteit van Amsterdam laat keer op keer zien dat het aantal alleenstaanden de komende jaren nog fors zal groeien; ook onder ouderen neemt het aantal echtscheidingen toe. Familieverbanden worden kleiner, minder of geen kinderen betekent ook minder kleinkinderen. Met name oudere, laagopgeleide alleenstaande mannen hebben een grotere kans op socia