nederlandwordtanders.nl

Ader, levendig Carnisse voor mekaar!

Rotterdam

Integrale visie

projectbeschrijving

Leven is bewegen. De dagelijkse gang van zaken is de drijfveer voor ieder mens, zorgen voor elkaar geeft zin. Niet langer hoeven we onderscheid te maken tussen ziek en gezond. In een omgeving waar iedereen een plek heeft en kan leven, leven we met elkaar en neemt een ieder deel.

Het plan is gebaseerd op de historische opzet van de wijk, bestaande sociale netwerken en reeds aanwezige functies. Door leegstaande winkelpanden aan de Ader te activeren en nieuwe toe te voegen, krijgt de straat zijn betekenis terug.

We voorzien een ‘explosie’ van ouderen in onze samenleving. De huidige vorm van gezondheids- en ouderenzorg is niet langer houdbaar. Ons plan is onder andere gebaseerd op de medische vooruitgang die langer thuis wonen mogelijk maakt.
Maatwerk biedt de oplossing. Er is afstemming tussen bewoner, woning en wijk.

Zorg en ontmoeting worden het hart van de wijk. De dagelijkse beweging van en naar plekken waar men deel kan nemen aan de essentiële onderdelen van het leven wordt gestimuleerd en ondersteund. Zelfredzaamheid neemt toe, kosten van de zorg nemen af.

De Ader wordt gefaseerd gerealiseerd. Zo blijft het plan beheersbaar en de fasering zorgt voor een natuurlijke verankering in Carnisse.

team

Ferry in 't Veld
architectuur, architectuurMAKEN

Sjaan Abel
Sociaal Gerontoloog, The Social Entrepreneur B.V.

Marjon Damen
Zorgmanagement specialist, Erasmus Universiteit Rotterdam

Rani Vandevelde
Stedenbouwkundig ontwerper, ArchitectuurMAKEN

Caroline van Stelten
Transformatie ontwerper, ArchitectuurMAKENvisiedocumenten:


contactformulier

Contact opnemen met Ferry in 't Veld

winnaar
Rotterdam
winnaar
Sittard-Geleen
runner-up
Rotterdam
runner-up
Sittard-Geleen
Eervolle
vermelding
Nominatie
Sittard-Geleen
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Groningen