nederlandwordtanders.nl

Alles Mobiel

Locatieloos

Nieuwe woonvormen

projectbeschrijving

Het eerste probleem met mensen met een zorgvraag, is veelal een verminderde mobiliteit. Dit zorgt weer voor verminderde sociale verbondenheid. Ouderen vereenzamen. Een ander probleem met mensen met een zorgvraag, is veelal dat ze op leeftijd zijn. Ouderen hebben vaak een stuk financieel vermogen opgebouwd door middel van aflossing van de hypotheek. Door toenemende zorgvraag, bestaat de behoefte aan een andere woonvorm: gelijkvloers, aangepaste badkamer en een kleinere tuin. Echter, die groep wil vaak niet verhuizen. Ze zijn oud geworden in de wijk waar ze graag wonen, de voorzieningen weten te vinden en de buren bij naam kennen. Een andere prikkel bij ouderen om te verhuizen is om een stukje opgebouwd vermogen in het huis, beschikbaar te maken voor die ene grote reis of die mooie camper. Maar, vaak willen ze niet verhuizen en waarom zouden ze?
De geschetste problemen en behoeftes hebben we vergeleken met bestaande concepten. Deze concepten betrof ten eerste de wijze waarop een vliegveld is georganiseerd: aankomende en vertrekkende vliegtuigen, aanmerend aan een ‘’docking’’ station, verbonden via een Aviobrug met een pier en die pier weer met een centraal gebouw waar alles geregeld wordt. Ten tweede vergeleken met een containerterminal: het aanmeren van en schip en het transport van de containers. Ten derde zijn de verdwenen voorzieningen bekeken of die in een modern jasje opnieuw introducee baar zijn. Denk aan de aloude SRV-wagen.
Dit alles te hebben geanalyseerd kwamen we op het feit dat als de mobiliteit verbeterd wordt, je een flink deel mobiel moet maken en dat met goede logistiek veel oplosbaar is. Zo ontstond het concept met de titel “Alles mobiel”. Dat wil zeggen, combineer levensloop bestendig wonen met modulair bouwen en alles verplaatspaar. Onroerend goed wordt roerend goed. Dit in combinatie met een zelfrijdende bus die niet alleen dient als SRV wagen, maar tevens als rondrijdende buurthuis en vervoer naar die apotheek op de hoek. De wijk wordt vloeibaar en de behoeftes van de bewoners worden beter afgestemd, waarmee de sociale cohesie toeneemt! Dit alles zorgt voor een verbeterde afstemming van zorgbehoeftes.

team

Martin Voorma
gebouwen, Arcadis

Martin Voorma
innovatie, Arcadis

Bas Scholten
gezondheidzorg en bouw, Arcadis

Bas Scholten
Gezondheidzorg en bouw, Arcadis

Ron van Leeuwen
stedebouw en architectuur, Kokon

Suleman Ozbek
architectuur, Kokon

Joseph Mozes
architectuur, Kokonvisiedocumenten:


contactformulier

Contact opnemen met Martin Voorma

winnaar
Rotterdam
winnaar
Sittard-Geleen
runner-up
Rotterdam
runner-up
Sittard-Geleen
Eervolle
vermelding
Nominatie
Sittard-Geleen
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Groningen