nederlandwordtanders.nl

Almere Haven Clikt!

Almere

Nieuwe woonvormen

projectbeschrijving

Almere Haven Clikt! creëert levensloopbestendige woningen in een aantrekkelijke woonomgeving, beantwoordt de stijgende zorgvraag, stimuleert een interactieve wijk en bouwt een brug naar de arbeidsmarkt.

Cliks spelen hierbij de sleutelrol:

Cliks zijn ruimtes die ‘vastgeklikt’ worden aan de bestaande structuur:
-als aanbouw van een woning
-als nieuwe woning
-als gemeenschappelijke functie: gecombineerd studenten-senioren wonen, gedeelde (zorg)huiskamer of innovatielabs voor startups en wijkinitiatieven.

Het Clik-programma ontsluit niet-herkende kennis van inwoners. Bijvoorbeeld een buschauffeur die jaren dezelfde route rijdt, heeft ook kennis over inwoners, parkeerbeleid en zelfs de laatste modetrends. Het benutten van deze kennis draagt bij aan burgerparticipatie en laat inwoners intergenerationeel van elkaar leren.

Cliks zijn makkelijk inpasbaar maar zijn zeker niet bedoeld als snelle, tijdelijke ingrepen. Met Cliks wordt de gehele binnenring duurzaam, bottom-up getransformeerd naar een vitaal stadsdeel. Ze zijn aanjagers van grotere ingrepen, zoals meer gemeenschappelijke en op ontmoeting gerichte openbare ruimtes en het leggen van interne en bovenwijkse verbindingen.

Almere Haven Clikt! start vanuit de kracht en kennis van haar inwoners; het versterkt en verbindt wat al aanwezig is. Samen met de inwoners gaan we een avontuur aan dat heel Almere Haven gaat vitaliseren.

team

Marie-Jeanne Sas
architectuur en stedenbouw, opZoom architecten bv

Maya Lievegoed
advies in innovatie, Humint Solutions

Cor Nieuwenhuis
strategisch advies maatschappelijk en zorgvastgoed advies voor de zorgsector, Mondria Advies

Rob Aben
landschapsarchitectuur, Rob Aben Landschapsarchitectuurvisiedocumenten:


contactformulier

Contact opnemen met Marie-Jeanne Sas

winnaar
Rotterdam
winnaar
Sittard-Geleen
runner-up
Rotterdam
runner-up
Sittard-Geleen
Eervolle
vermelding
Nominatie
Sittard-Geleen
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Groningen