nederlandwordtanders.nl

Betere Buren in Carnisse

Rotterdam

Integrale visie

projectbeschrijving

Iedereen zorgt voor elkaar in de droomwereld van de participatiesamenleving. Intensieve kruisbestuiving tussen jongeren en ouderen, gezinnen en alleenstaanden, huurders en kopers. Te mooi om waar te zijn?

De goedkope particuliere woningvoorraad van Carnisse trekt hardwerkende mensen met een laag inkomen. Ze verlaten de wijk als gevolg van gezinsuitbreiding, een hoger inkomen of ouderdom. Het gevolg: weinig sociale cohesie.

Het organiseren van informele zorg lijkt een contradictio in terminis. Maar in Carnisse zijn een aantal condities aanwezig die unieke voorwaarden scheppen om Carnisse uit te laten groeien tot een zorgzame en vitale wijk. De gemeente wil investeren, Humanitas denkt na over de toekomst van verpleeghuis Hannie Dekhuijzen en het nieuwe “Hart van Zuid” verrijst vlakbij. De druk op de woningmarkt is laag. Corporatie Woonbron wil als erfpachthouder de wijkverbetering actief ondersteunen.

Door het gecombineerd aanbieden van koop- en (sociale) huurwoningen ontstaan mogelijkheden om een nichemarkt te bedienen van mensen die de nabijheid van familie, vrienden of buren in een andere levensfase als toegevoegde waarde zien. Door fysieke en organisatorische ruimte te maken voor deze groep ontstaat het fundament voor een zorgzame wijk met gemeenschapszin. Carnisse wordt een plek waar jij en je buren lang beter blijven en waar mensen willen, gaan en blijven wonen.

team

Jurrian Arnold
architectuur en stedenbouw, Open Kaart

Jurrian Arnold
Stedenbouw en wijkontwikkeling, Open Kaart

Philip Boerebach
Zorgondernemer, International Health Centre The Hague

Hedwig van der Linden
architectuur, Veldacademie

Otto Trienekens
Onderzoek en advies wijkontwikkeling, Veldacademievisiedocumenten:


contactformulier

Contact opnemen met Jurrian Arnold

winnaar
Rotterdam
winnaar
Sittard-Geleen
runner-up
Rotterdam
runner-up
Sittard-Geleen
Eervolle
vermelding
Nominatie
Sittard-Geleen
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Groningen