nederlandwordtanders.nl

B-Hive

Almere

Nieuwe woonvormen

projectbeschrijving

Net als in de natuur kennen ook woonwijken een levenscyclus. Nieuwe wijken worden bevolkt met jonge gezinnen, na verloop van tijd vliegen de kinderen uit en treedt vergrijzing op. Als er geen nieuwe kwaliteitsimpulsen plaatsvinden zal de populatie wegtrekken en worden vervangen door passanten en mensen met weinig kansen. Tot het moment dat structureel wordt geïnvesteerd in woonkwaliteit en leefbaarheid. Dan begint de cyclus weer opnieuw. B-hive faciliteert de wijk in elke fase van de levenscyclus. B-hive is een multifunctioneel en zelfvoorzienend gebouw. Door de gekozen structuur, skelet, inbouw en organen, beweegt het gebouw mee met de ontwikkeling van de wijk en met de momentane behoeften van de bewoners. Het gebouw is zelfvoorzienend en verbindt fysieke en virtuele netwerken op lokaal niveau.

Het B-hive team vindt het concept geschikt voor alle vier de deelnemende gemeenten maar heeft Almere gekozen voor verdere ontwikkeling. De overwegingen komen voort uit praktische aard: de bevolkingssamenstelling is relatief homogeen (lang wonend, ouder, laag inkomen), het eigenaarschap van het vastgoed ligt bij een beperkt aantal partijen en een aantal teamleden is bekend met de lokale situatie. B-hive geeft invulling aan de doelstelling van de Gemeente Almere in de overgang naar een wijk met volledig duurzame energie en naar een wijk waar mensen met zorg lang thuis kunnen blijven wonen.

team

Niel Valkenburg
Consultancy Healthcare, Installatie- en Elektrotechniek, DWA Fact

Henk Jansma
Gezondheidszorg, Duurzaamheid en Installatietechniek, DWA Fact

Henk Vermaas
Gezondheidszorg en Vastgoed, Cure + Care Consultancy

Sadiq Azizyar
Gezondheidszorg en Vastgoed, Cure + Care Consultancy

Anjo Schuite
Psychiater n.b.g., coach en change manager, BUSY TO

Robert van Kats
Architect, Blok Kats van Veen architectenvisiedocumenten:


contactformulier

Contact opnemen met Niel Valkenburg

winnaar
Rotterdam
winnaar
Sittard-Geleen
runner-up
Rotterdam
runner-up
Sittard-Geleen
Eervolle
vermelding
Nominatie
Sittard-Geleen
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Groningen