nederlandwordtanders.nl
Nominatie
Groningen

Bier en worst - Nieuwe Oosterparker Verbanden

Groningen

Winnaars eerste ronde Integrale visie

projectbeschrijving

Bier en Worst - kennis delen, reuring maken en kansen verbinden in de Oosterpark

De Oosterparkwijk is opgezet en gebouwd in een tijd dat politiek, instellingen en ruimtelijke disciplines gezamenlijk vormgaven aan sociaal-maatschappelijke doelen.
De participatiesamenleving daagt partijen opnieuw uit om op een hedendaagse manier gezamenlijk nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning te vinden.

Bier en Worst is een multidisciplinaire aanpak voor een gezonde, veerkrachtige en sociaal sterke Oosterparkwijk - de voedingsbodem om deze nieuwe vormen te ontwikkelen en te laten groeien. De aanpak bestaat uit drie samenhangende pijlers:

Relaties leggen door kennis te delen.
We inventariseren ruimtelijke en sociale netwerken en de kennis van professionals, initiatiefnemers en bewoners en brengen deze bij elkaar. We brengen het sociale netwerk van de Oosterpark in kaart en maken dit beschikbaar voor iedereen.

Resultaat vergroten door reuring te maken.
Door positieve aandacht, bewustwording en reuring binnen en buiten de wijk kunnen we nog meer mogelijk maken, partijen verbinden en maatschappelijke en sociale effectiviteit vergroten.

Ruimte opwaarderen door kansen te verbinden.
We maken een fijnmazig, toegankelijk netwerk van nieuwe en bestaande verbindingen en knooppunten - opgeladen met relevant programma. Zowel binnen de Oosterpark als met stad en ommeland.

team

Annet Ritsema
Architectuur, Specht Architecten

Bart Westerveen
strategie & communicatieVeenbrand

Mathijs Dijkstra
landschapsarchitect, MD Landschapsarchitecten

Michael Rouwendaal
landschapsarchitect, MD Landschapsarchitecten

Jan Bleeker
coördinator, Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noord-Nederland

Robert Kuiper
gebiedsontwikkelaar, Rizoem

Jochem Koster
architect, Specht architectuur & stedenbouw

Melvin Koolen
architectonisch ontwerper, Specht Architectuur & Stedenbouw

Daphne Callee
initiator en organisator van sociale foodhubs, Stichting BINt

Jan Willem Vrieling
initiator en organisator van sociale foodhubs, Stichting BINtvisiedocumenten:


contactformulier

Contact opnemen met Annet Ritsema

winnaar
Rotterdam
winnaar
Sittard-Geleen
runner-up
Rotterdam
runner-up
Sittard-Geleen
Eervolle
vermelding
Nominatie
Sittard-Geleen
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Groningen