nederlandwordtanders.nl

Blauwe Loper

Almere

Publieke ruimte en ontmoeting

projectbeschrijving

Ons voorstel richt zich op het realiseren van een openbare ruimte die met name ouderen uitnodigt ‘de straat op te gaan’. In veel opzichten is de openbare ruimte in Almere Haven onaantrekkelijk. Vooral voor ouderen is deze onduidelijk, fysiek belemmerend, gevoelsmatig onveilig en alles behalve uitnodigend. Ook deze groep ziet de buurt en het stadsdeel graag als thuis. Ouderen willen herkenbare en zo mogelijk actieve buurtgenoten zijn. Dit begint met een meer aantrekkelijke openbare ruimte, met faciliteiten die ook voor ouderen zijn, waar de buurtbewoners elkaar zien, tegenkomen en indien gewenst ontmoeten. Het stimuleert ouderen te bewegen, wat weer goed is voor de fysieke conditie.

De Blauwe Loper ons primaire voorstel. Deze wordt van het begin af aan opgezet met bewoners en gebruikers. De Blauwe Loper is een toegevoegd circuit, dat de woonbuurten verbindt met het winkelcentrum en de boulevard. Aanvullend stellen we voor:
1- strategische ingrepen in de bebouwing, met als doel een helder onderscheid tussen openbaar en privé, het veranderen van achterkanten, gesloten geveldelen en bergingen in vensters op de straat;
2- verbeteringen in de openbare ruimte op het niveau van de inrichting, aangaande functionele aspecten, herkenbaarheid, continuïteit en materiaaltoepassing.

team

Robert Schütte
stedenbouw, zelfstandig

Z.S. Schütte
planoloog

M. van Tellingen
huisartsvisiedocumenten:

visiedocument I

contactformulier

Contact opnemen met Robert Schütte

winnaar
Rotterdam
winnaar
Sittard-Geleen
runner-up
Rotterdam
runner-up
Sittard-Geleen
Eervolle
vermelding
Nominatie
Sittard-Geleen
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Groningen