nederlandwordtanders.nl

Care Meubiliar

Almere

Publieke ruimte en ontmoeting

projectbeschrijving

Er zijn 5 zorginstellingen gelegen in Almere Haven, allen met zijn eigen faciliteiten en specialiteiten gericht op zorg zowel nu als in de toekomst. Alleen zorg (innovatie) op gebouw niveau is niet genoeg, het stelt ook nieuwe eisen aan de inrichting van de openbare ruimte!

Ons voorstel richt zich op de openbare ruimte van het winkelcentrum van Almere Haven. Momenteel een onsamenhangende openbare ruimte met lage kwaliteit.

Door verschillende elementen (zoals verwarmd zitmeubilair, duurzame verlichting, oplaadpunten scoot-mobiel, waterpunten, boombakken, openbaar toilet, buiten biljart, tribune, bewegingstoestellen en buiten bridge/ schaak tafel) toe te voegen kan de openbare ruimte van Haven weer tot bloei komen. De ouderen, mensen die een zorgondersteuning nodig hebben, bewoners en bezoekers kunnen zich veilig en aangenaam op straat begeven (beweging) en verblijven (rustpunten).

Daarnaast kunnen leegstaande panden (tijdelijk) benut worden voor verschillende zorg vragen, zoals medicijnen (uit de muur), kapper, uitleenmogelijkheden, zorginformatiepunt, fysiotherapie, zorgcafé etc.

De vormgeving van de openbare ruimte en het activeren van de leegstaande bebouwing is van belang voor het versterken van de sociale cohesie, leefbaarheid, duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. Een openbare ruimte die goed ingericht is voor ouderen en mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben kan een stad voor iedereen opleveren!!

team

Dingeman Deijs
Architectuur/ Landscap, Dingeman Deijs Architects

Dennis Koek
Architectuur, Dingeman Deijs Architects

Giovanni Ferrarese
Landschap/ Stedenbouw, Dingeman Deijs Architectsvisiedocumenten:


contactformulier

Contact opnemen met Dingeman Deijs

winnaar
Rotterdam
winnaar
Sittard-Geleen
runner-up
Rotterdam
runner-up
Sittard-Geleen
Eervolle
vermelding
Nominatie
Sittard-Geleen
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Groningen