nederlandwordtanders.nl

CARNISSE VERBINDT

Rotterdam

Stedenbouwkundige ingrepen

projectbeschrijving

Ontwikkelen van stadsvernieuwing in Carnisse, Rotterdam met verbinding als leidend perspectief.
Onderlinge verbinding van en met inwoners. Verbinding met omringende gebieden waardoor Carnisse de verbinding is met het centrum van de stad. Verbinding van wonen en voorzieningen. Dat krijgt vorm door stedenbouwkundige ontwikkeling en de inrichting van de openbare ruimte die verbindingen doorvoeren in wonen en infrastructuur.Welke weer integraal wordt verbonden met sociale innovatie. Mensen uit de wijk worden betrokken bij de plannen en bij de uitvoering (participatie).

Levensloopbestendig wonen krijgt inhoud door renovatie en inzet van domotica en Internet of things (duurzaam wonen in de wijk). Carnisse ontpopt zich van achterstandswijk naar living lab voor hedendaagse stadsvernieuwing voor volkswijken. Wonen meandert door de wijk. Woningaanbod wordt diverser. Bestaande woningen worden verbouwd; in flats komen startersplekken op de etages en in de plint wonen met zorg voor ouderen. Open ruimtes tussen gebouwen worden bebouwd en benut vanuit verbinding. Alles vanuit de intentie om bewoners meer te betrekken.

De bouw realiseert aangepaste woningen in de wijk. Voor kwetsbare ouderen, voor jongeren die (nog) niet zelfstandig kunnen wonen, voor gezinnen en voor mensen die tijdelijk de wijk verrijken. In verbinding, met elkaar, gezonder en betrokken bij de samenleving in de buurt.
 

team

Monique van Doorn
Samenleving, Verder door anders doen BV

Monique van Doorn
Sociale innovatie en participatie, Verder door anders doen BV

Ebami Tom
Architect, Panoptic

Désiree de Jonge
Stedenbouwkundige, Wissing

Antony Weinbeck
Design & Innovatie, Sparkvisiedocumenten:

visiedocument I

contactformulier

Contact opnemen met Monique van Doorn

winnaar
Rotterdam
winnaar
Sittard-Geleen
runner-up
Rotterdam
runner-up
Sittard-Geleen
Eervolle
vermelding
Nominatie
Sittard-Geleen
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Groningen