nederlandwordtanders.nl

clusterwoningen

Locatieloos

Nieuwe woonvormen

projectbeschrijving

SAMEN WONEN !
Ingreep in rijtjeshuizen zodanig dat hierdoor:
- de woningdifferentiatie wordt vergroot en er plaats in de wijk is voor gezinnen, senioren, starters en bewoners die een collectieve (woon) ruimte wensen
- kleinschalig zorgaanbod gefaciliteerd wordt
- kleinschalige commerciële ruimten in de wijk geïntegreerd kunnen worden
- het straataanzicht wordt verbetert en meer variatie kent.
Ingreep in drie of vier naast elkaar liggende woningen gelijk met groot-onderhoud en verbeteren energieprestatie.

Door het wijzigen van de differentiatie van bijvoorbeeld vier eengezinswoningen naar drie seniorenwoningen én vier woningen voor starters aangevuld met een voor deze woningen binnendoor bereikbare collectieve (woon) ruimte kunnen bewoners meer bij elkaar betrokken worden en meer met elkaar delen of collectief zorg inkopen. De woningen zijn geheel zelfstandig. De extra ruimte kan ook gebruikt worden als hobbyruimte of separaat verhuurd als commerciële- atelier-, winkel-, zorg- of serviceruimte waardoor een meer pluriforme wijk ontstaat. Het straatbeeld zal meer gevarieerd worden.

team

louis aussen
ontwerp, marge architectenvisiedocumenten:


contactformulier

Contact opnemen met louis aussen

winnaar
Rotterdam
winnaar
Sittard-Geleen
runner-up
Rotterdam
runner-up
Sittard-Geleen
Eervolle
vermelding
Nominatie
Sittard-Geleen
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Groningen