nederlandwordtanders.nl

Community Lanes

Almere

Publieke ruimte en ontmoeting

projectbeschrijving

Een duurzame en hechte samenleving ontstaat alleen als iedereen meetelt, als je samen dingen doet, daadwerkelijk samen leeft. Meedoen, erbij horen, zingeving, hulp geven en krijgen in een veilige omgeving, daar draait het om. Ouderen dreigen soms buiten de boot te vallen omdat hun leefwereld bij de voordeur ophoudt.

Community Lanes benut de potentie van de openbare ruimte om ouderen uit hun isolement te halen en te laten participeren in de maatschappij. Het concept heeft meerdere lagen, zowel fysiek, als sociaal en digitaal. De fysieke verbindingen zijn veilig, interessant en vernieuwend. Ze worden door middel van technologie ondersteund om toegankelijkheid en veiligheid te waarborgen, ook voor mensen met dementie. De lanes verbinden bijzondere plekken waar iets interessants gebeurt.
Een toolbox biedt een handreiking voor het programma dat daarvoor nodig is. Hiertoe zal een platform worden ontwikkeld, zowel fysiek als digitaal, met als doel op basis van werkelijke behoeften op verschillende schalen invulling te geven aan het concept.

Opwaardering van de publieke ruimte en het definiëren van de lanes geven ook aanleiding voor opwaardering van de fysieke woningvoorraad. Almere Haven krijgt zo een unieke kans het gebied ook voor jongere generaties attractief te maken. Zo ontstaat een duurzame wijkontwikkeling, voor bewoners van nu én voor toekomstige generaties.

team

Jarno Nillesen
architectuur en stedenbouw, Wiegerinck Architecten Arnhem BV

Aziza Aachiche
Conceptontwikkeling wonen en zorg, samenwerking en vastgoedmanagement, Twynstra Gudde

Anja Dirks
Architectuur en binnenhuisarchitectuur, onderzoek dementie, Studio id+

Buurtteam wijkverpleegkundigen Almere Haven
Thuiszorg, Buurtzorg Nederland

Annelies Lammers
Technologie wonen voor langer thuis/ experts in evolutief wonen in nieuw bouw en woonomgeving , Simpel Contact/Vivalib

Grietje Doevendans
Woningcorporatie, De Alliantievisiedocumenten:


contactformulier

Contact opnemen met Jarno Nillesen

winnaar
Rotterdam
winnaar
Sittard-Geleen
runner-up
Rotterdam
runner-up
Sittard-Geleen
Eervolle
vermelding
Nominatie
Sittard-Geleen
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Groningen