nederlandwordtanders.nl

Dagbesteding anders

Sittard-Geleen

Procesinnovatie

projectbeschrijving

Ouderen die aan dagbesteding toe zijn, worden doorgaans met een taxibusje naar een intramurale instelling gebracht en daar ‘bezig gehouden’. Veel van deze ouderen ervaren dit als weinig betekenisvol.
Wij denken dat het organiseren van:
- zinvolle, laagdrempelige dagbesteding (die aansluit bij de voorkeuren van de betreffende oudere)
- in de eigen wijk/buurt,
- waarbij buurtgenoten die nu ‘buiten spel staan’ een actieve rol spelen,
bijdraagt aan leefbaarheid, cohesie, quality of life (van ouderen en van buurtgenoten die weer ‘mee doen’) en tegelijkertijd goedkoper en duurzamer is.

Het probleem is dat de huidige dagbesteding niet bijdraagt aan leefbaarheid en cohesie binnen de buurt, als weinig zinvol wordt ervaren, relatief duur is en participatie niet bevordert. Er is behoefte aan inclusie, zinvolle dagbesteding, meer cohesie en het vergroten van de leefbaarheid.
Het beoogde resultaat is een inclusieve community die dagbesteding voor ouderen in de eigen buurt organiseert op betekenisvolle wijze voor die ouderen én voor buurtgenoten die als buddy optreden. We doorbreken hiermee bestaande patronen en verleggen de traditionele dagbesteding van een intramurale setting naar de wijk/de buurt. De buurt gaat het vooral zelf organiseren en invullen. Dat is behoorlijk vernieuwend.

team

Katinka Pani-Harreman
Lectoraat FM, Zuyd Hogeschool

Joop van Duren
Lector Facility managementvisiedocumenten:

visiedocument I

contactformulier

Contact opnemen met Katinka Pani-Harreman

winnaar
Rotterdam
winnaar
Sittard-Geleen
runner-up
Rotterdam
runner-up
Sittard-Geleen
Eervolle
vermelding
Nominatie
Sittard-Geleen
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Groningen