nederlandwordtanders.nl

Dakwoningen

Rotterdam

Nieuwe woonvormen

projectbeschrijving

Het voorstel "Dakwoningen door de hele stad" wil het aanbod aan zelfstandige woningen voor ouderen, die lift/rolstoelafhankelijk zijn, vergroten. Uitgangspunt van dit voorstel is dat, op kleinschalige wijze, de vraag aan het aanbod wordt gekoppeld.
Concreet: ouderen zijn op zoek naar een passende woning op een aantrekkelijke locatie. Woningcorporaties en VvE's hebben belang bij verdichting, vernieuwing en een gedifferentieerd woningaanbod. Veel ouderen zijn op zoek naar een kleinere, goed toegankelijke zelfstandige woning, bij voorkeur in hun eigen vertrouwde buurt met de nodige (zorg)voorzieningen in de directe omgeving. In Rotterdam ontbreekt een aanbod van dit soort woningen in alle prijssegmenten. Een mogelijkheid is om op aantrekkelijke woonlocaties in Rotterdam (stads, met veel groen en goede (zorg)voorzieningen) op kleinschalige wijze "op te toppen op dakniveau". Uitbreidingen die het karakter van de locatie versterken en verbijzonderen, maar niet de bestaande omgevingskwaliteiten (onder meer zon/lichtkwaliteit) aantasten. Rotterdam kent veel van die aantrekkelijke buurten. De keuze voor een woonblok aan de Lepelaarsingel kan worden gezien als een vingeroefening voor het kleinschalig optoppen in heel Rotterdam.

team

Peter Luthi
architectuur, Luthi&Niclaes

Ria Niclaes
Socioloog, Luthi&Niclaes bureau voor architectuur en onderzoekvisiedocumenten:


contactformulier

Contact opnemen met Peter Luthi

winnaar
Rotterdam
winnaar
Sittard-Geleen
runner-up
Rotterdam
runner-up
Sittard-Geleen
Eervolle
vermelding
Nominatie
Sittard-Geleen
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Groningen