nederlandwordtanders.nl

De buurtontwerper

Sittard-Geleen

Procesinnovatie

projectbeschrijving

De inrichting van een buurt heeft directe invloed op de kwaliteit van leven. Net als een wijkagent of wijkverpleegkundige heeft de buurtontwerper hart voor de wijk en haar bewoners. Hij vestigt zich in Zuid/Kluis en is zichtbaar in de wijk aanwezig. Samen met de mensen die in de wijk wonen en werken gaat hij op zoek naar alledaagse problemen en uitdagingen die vragen om een ruimtelijke oplossing. Voor elk ontwerpprobleem dat wordt aangepakt, formeert hij een kernteam met diverse belanghebbenden die de wijk vertegenwoordigen. Via een participatieve aanpak ontwerpt hij samen met hen de best passende oplossing voor dit probleem. Hierbij wordt de wijk via allerlei (inter)actieve vormen uitgedaagd om mee te denken. De buurtontwerper heeft een maatschappelijke taak. Hij begeleidt het ontwerpproces en zet zijn ontwerpexpertise in ten behoeve van de wijk. Oplossingen groeien vanuit de wijk en worden door de bewoners gedragen. Zij zullen hiervoor verantwoordelijkheid krijgen, maar ook gestimuleerd worden deze te nemen. Deze benadering bevordert niet alleen het draagvlak voor de oplossing zelf, maar ook de verbondenheid tussen de diverse betrokkenen in de wijk. De buurtontwerper is daarmee niet alleen een aanjager van zichtbare veranderingen in de openbare ruimte, maar brengt met zijn aanpak Zuid/Kluis bij elkaar.

team

Sander van Lanen
Ruimtelijke Vormgeving, SO-Studio

Bas van Lanen
Praktijkonderzoek(er) in het sociale domein, Zelfstandig ondernemer

Astrid Hairwassers
Verpleegkundig specialist ouderenzorg, TVN Zorgtvisiedocumenten:


contactformulier

Contact opnemen met Sander van Lanen

winnaar
Rotterdam
winnaar
Sittard-Geleen
runner-up
Rotterdam
runner-up
Sittard-Geleen
Eervolle
vermelding
Nominatie
Sittard-Geleen
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Groningen