nederlandwordtanders.nl
winnaar
1e ronde

De Dwarsstraat

Rotterdam

Winnaars eerste ronde Stedenbouwkundige ingrepen

projectbeschrijving

Als de veranderingen in de zorg een beroep doen op de zelfredzaamheid van de bewoner, waarom dan ook geen beroep doen op de flexibiliteit van de typologie van de aanwezige woonvoorraad?

In de Rotterdamse wijk Carnisse is de toegankelijkheid van de begane grond van de vele portiekwoningen onmiskenbaar problematisch voor zorgbehoevenden en ouderen. De woning waarin men jarenlang heeft gewoond is ineens niet meer geschikt.

In Carnisse doorkruisen de Roodborststraat en de Meester Arendstraat als onbestemde publieke ruimtes de woonwijk. Deze straten hebben geen aangelegen adressen. Middels herbestemming van deze straten ontstaat de mogelijkheid om een deel van de portiekwoningen vanaf het publieke domein toegankelijk te maken. Tevens is de strategische positie van deze dwarsstraten in de wijk bij uitstek de plaats voor de introductie van een nieuw woon-zorgprogramma voor hulpbehoevenden of ouderen.

Het voorstel gaat uit van aanpassingen van de hoekwoningen en de toevoeging van nieuwe woningen die naar elkaar zijn georiënteerd en een adres hebben aan een toegankelijk doch besloten woonmilieu. Meerdere kleine woonunits delen een huiskamer of gezamenlijke keuken waarin men elkaar ontmoet. Buurtbewoners worden elkaars netwerk, en er ontstaat weer een dialoog tussen de openbare ruimte en de bebouwing.

team

tomas dirrix
architectuur, diederendirrix

Tomas Dirrix
Architectuur & Stedenbouw, diederendirrix

Flavio Pettinelli
Architectuur, diederendirrix

Juan Miguel Bienvenido Zambrana
Architectuur, diederendirrix


contactformulier

Contact opnemen met tomas dirrix

winnaar
1e ronde
winnaar
1e ronde
winnaar
1e ronde
winnaar
1e ronde
winnaar
1e ronde
eervolle
vermelding