nederlandwordtanders.nl

De portiektuinen van Carnisse

Rotterdam

Nieuwe woonvormen

projectbeschrijving

De ambitie is het creëren van een wijk waar mensen elkaar kennen, het verhogen van het ons-kent-onsgevoel, met als gevolg dat zij wat voor elkaar kunnen betekenen. Een prettig woonklimaat met voldoende sociale contacten is daarnaast belangrijk in het opvangen van extramurale zorgbehoeftes op wijkniveau. Dit plan vergroot de toegankelijkheid van de woningen door de plaatsing van een personenlift en het stimuleert ontmoetingen tussen de buurtbewoners door de portiektuinen gelegen aan de publieke ruimte.

Processen beïnvloeden door een gebaar te maken, niet door te verplichten.
Tuinen stimuleren sociale cohesie op gebouw- en wijkniveau.
Direct zicht vanuit de portiektuinen richting de straat vergroot de sociale controle en het gevoel van veiligheid.
Stimuleren van initiatieven en collectieven gericht op maatschappelijke zorg.
Vergroten woningvoorraad voor eenpersoonshuishoudens.
De toevoeging van een lift maakt de woningen aantrekkelijk voor een breed publiek en geschikt voor levensloopbestendig wonen.
De persoonlijke invulling van de balkons zal iedere straat een uniek karakter geven.
Door het stimuleren van fietsverkeer verandert het gebruik van de straat.
Het reduceren van het aantal stookkachels in aangrenzende woningen door het aanbrengen van zonnecollectoren.
Een lage huurprijs, maar een relatief hoge WOZ-waarde.

team

Rodj Ommar
Architectuur, ommar & rühl

Rodj Ommar
Architectuur, ommar & rühl

Jaap Rühl
Architectuur, ommar & rühl

Twan van Lanen
Architectuur, Atelier van Lanen


contactformulier

Contact opnemen met Rodj Ommar

winnaar
1e ronde
winnaar
1e ronde
winnaar
1e ronde
winnaar
1e ronde
winnaar
1e ronde
eervolle
vermelding