nederlandwordtanders.nl

De positief gezonde wijk

Sittard-Geleen

Integrale visie

projectbeschrijving

Geleen krimpt en vergrijst doordat jonge mensen op zoek gaan naar nieuwe kansen buiten de regio. Het maakt de stad en haar achterblijvende inwoners kwetsbaar. Ook bewoners in de wijk Geleen-Zuid en Kluis ervaren hierdoor onzekerheid. Ze blijven graag lang(er) zelfstandig in eigen huis wonen, maar zij hebben geen grip op voorzieningen die langzaam maar zeker verdwijnen uit hun woon- en leefomgeving. Zo ontstaat er naarmate de achterblijvende wijkbewoners ouder worden steeds meer afhankelijkheid in een wijk die niet meebeweegt met veranderende behoeftes.

Hoe willen de bewoners die achterblijven hun leven vormgeven en welke omgeving werkt daarbij stimulerend en ondersteunend? Wij gaan bij onze ideeën uit van wat de achterblijvende wijkbewoners allemaal nog wél kunnen en willen doen in de wijk.

Ons idee is om samen met de bewoners te werken aan een gezonde, groene inrichting van de wijk. Een omgeving die activeert, stimuleert en faciliteert in het vormen van nieuwe netwerken op ruimtelijk, functioneel én sociaal vlak. Oftewel een positief gezonde wijk voor én door de bewoners.

team

Inge Hoekstra
Sociale Geografie/Landschapsarchitectuur, Terra Incognita

Christopher de Boer
Stedenbouw, Terra Incognita

Astrid van den Broek
Public health advisor, Hogeschool Utrecht

Frank Stroeken
Landschapsarchitectuur, Terra Incognita

Robert Arends
Stedenbouw, Terra Incognita

Jan Maurits van Linge
Landschapsarchitectuur, Terra Incognitavisiedocumenten:


contactformulier

Contact opnemen met Inge Hoekstra

winnaar
Rotterdam
winnaar
Sittard-Geleen
runner-up
Rotterdam
runner-up
Sittard-Geleen
Eervolle
vermelding
Nominatie
Sittard-Geleen
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Groningen