nederlandwordtanders.nl

De Verwoven Wijk: vanuit menselijkheid volgt natuurlijke zorg

Groningen

Procesinnovatie

projectbeschrijving

Je kunt niet van mensen verwachten dat ze de verantwoordelijkheid voelen te zorgen voor vreemden. Je kunt die zorg ook niet forceren. Je moet op organische wijze een inclusieve sociale structuur scheppen, waarin mensen een natuurlijke drang voelen elkaar te helpen als het nodig is. We identificeren drie essentiële stappen, met daaraan verbonden interventies.

Ontmoeten
Het gaat hier om het ontwerpen van sociale katalysators. Eén van de voorgestelde interventies is publieke fruitbomen. Vrij beschikbare vruchten en noten zorgen voor gedeelde ervaringen en gesprek. Geplukt fruit en appeltaart vragen erom gedeeld te worden.

Omgaan
Hier gaat het om het leren spreken van elkaars taal, door terugkerende ontmoeting. Bewoners worden uitgenodigd en geprikkeld om in gemengd groepsverband delen van hun wijk te 'adopteren'. Er komt een ‘levensader’ door de wijk in de vorm van een drukke fietsroute, waardoor sociale buurtwinkels levensvatbaar worden.

Om geven
Dit stadium ontstaat op natuurlijke wijze uit omgang en begrip voor elkaar.
Al onze interventies stimuleren dat jong, oud, rijk en arm op menselijke wijze bij elkaar betrokken raken, voordat hulpvragen ontstaan. Zo scheppen we de voorwaarde voor menselijke zorg, en pakken we vervreemding en polarisatie bij de wortel aan.

team

Nima Morkoc
Architectuur, Laboratory for the Built Environment

David Demper
Social Engineer (Economist, socioloog, psycholoog), Laboratory for the Built Environment

ir. Michiel Banning
Architect, Banningarchitectvisiedocumenten:


contactformulier

Contact opnemen met Nima Morkoc

winnaar
Rotterdam
winnaar
Sittard-Geleen
runner-up
Rotterdam
runner-up
Sittard-Geleen
Eervolle
vermelding
Nominatie
Sittard-Geleen
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Groningen