nederlandwordtanders.nl

Dynamische stad

Locatieloos

Stedenbouwkundige ingrepen

projectbeschrijving

Succesvol verdichten naar een energieke stad.
De trek naar de stad is een wereldwijde trend die ook in Nederland duidelijk zichtbaar is. In veel steden is sprake van krapte op de woningmarkt. Tegelijkertijd zijn sommige gebieden in de steden veel succesvoller dan anderen.

Terwijl veel vooroorlogse wijken zich redelijk geruisloos weten aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen lijkt dat bij wijken uit de wederopbouwperiode minder eenvoudig. Door functiescheiding en de ruimtelijk monotone opzet hebben wijken uit de wederopbouwperiode een programma met een inflexibel karakter en zijn zij weinig dynamisch gebleken.

Om de stad dynamischer te maken moet niet gesloopt en nieuw gebouwd worden, maar moeten de bestaande kwaliteiten behouden blijven en dient diversiteit toegevoegd te worden. Verdichting kan de bestaande stad een enorme impuls geven. Met de juiste ingrepen hebben de wijken een enorme potentie.

De vroeg-naoorlogse wijken bestaan voor een groot deel uit strokenbouw met portiekwoningen. Deze portieken blijken het ideale uitgangspunt om de stad stap voor stap verder te ontwikkelen. Door toevoeging van een diversiteit aan ontwikkelvormen en typologieën wordt de bestaande monotone bebouwing in een compleet nieuwe context geplaatst. Hierdoor ontstaat een waardevollere stad met een gelaagdheid en geschiedenis die sloop en nieuwbouw in geen decennia kunnen bijbenen.

team

Youri Vijzelman
Architectuur, Studentvisiedocumenten:


contactformulier

Contact opnemen met Youri Vijzelman

winnaar
Rotterdam
winnaar
Sittard-Geleen
runner-up
Rotterdam
runner-up
Sittard-Geleen
Eervolle
vermelding
Nominatie
Sittard-Geleen
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Groningen