nederlandwordtanders.nl

'Eert uw vader en uw moeder'

Almere

Integrale visie

projectbeschrijving

"Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de HEERE uw God geeft."
Dit vijfde gebod duidt niet op opvoeding van kinderen, maar op de houding die volwassenen moeten aannemen ten opzichte van hun ouders.Onze ouderen wonen zo lang mogelijk zelfstandig, al dan niet met thuiszorg. Ze worden gehuisvest in tehuizen waar alle basale behoeften als onderdak, voedsel, kleding, veiligheid en verzorging min of meer gegarandeerd zijn. Wij hebben ze “ontzorgd”, maar zorgen nauwelijks nog zelf voor hen. We hebben het te druk met ons zelf.
De hoge mate van eenzaamheid onder ouderen geeft antwoord op de vraag.
Gevoelens van onveiligheid zorgen er verder voor dat ze weinig uit huis komen. Uit onderzoek blijkt dat ouderen die in een prettige buurt wonen, veel actiever en vitaler zijn dan senioren die in een minder aantrekkelijke buurt wonen. Een prettige buurt kan worden omschreven als een gebied waar mensen wonen van verschillend pluimage en leeftijden, waar voorzieningen afwisselend en nabij zijn en waar wonen, werken en recreëren zijn geïntegreerd. “Vitale ouderen hebben minder zorg nodig.” (Universele wijsheid).
Het vraagstuk van de zorg benaderen wij vanuit de grondgedachte dat ouderen een volwaardig geïntegreerd leven moeten kunnen leiden, midden in de maatschappij, met respect behandeld en ondersteund waar nodig.
“Alleen wie bezig blijft wil honderd worden.” (Japans gezegde).

team

Ron van Leeuwen
Architectuur, Kokon Architectuur & Stedenbouwvisiedocumenten:


contactformulier

Contact opnemen met Ron van Leeuwen

winnaar
Rotterdam
winnaar
Sittard-Geleen
runner-up
Rotterdam
runner-up
Sittard-Geleen
Eervolle
vermelding
Nominatie
Sittard-Geleen
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Groningen