nederlandwordtanders.nl

Geborgen thuis

Groningen

Integrale visie

projectbeschrijving

Oosterpark als toekomstbestendige wijk is een inclusieve wijk waar plaats is voor bewoners ongeacht leeftijd, achtergrond, beperking en inkomen. De wijk is levendig door synergie van gevarieerde functies van gebouwen en openbare ruimte, afgestemd op de wijkbewoners. De doelgroepen bepalen de productmarktcombinaties. Het publieke domein is aantrekkelijk en nodigt uit om medebewoners te ontmoeten.

Er wordt een multidisciplinair team samengesteld (alliantie) dat de bewoners ondersteunt en versterkt in zelfredzaamheid. Samen met de bewoners vormen zij een community. Een krachtig middel om bewoners te versterken in zelfredzaamheid zijn Collectieve Arrangementen voor Wonen, Welzijn en Zorg. De bewoners kiezen voor een flexibel arrangement dat het beste past bij hun behoeften en leefsituatie. Een virtueel platform verbindt bewoners met dienstenleveranciers, inclusief groepen medebewoners met informatie, producten, diensten en personen.

Een Community Land Trust (CLT) is een concept met als doel betaalbaar en verzorgd wonen. Het is toe te passen op een bestaande of nieuwe woning, woongebouw en gebied. Uitgangspunten zijn: een bewoner wordt geholpen om een woning financieel gunstig te kopen. Het verwerven van eigendom maakt de bewoner betrokken bij zijn woonomgeving. Het eigendom van de grond en het vastgoed wordt gesplitst. De CLT financiert de aankoop van de grond.

team

Richard Smit
Architectuur, Umba Architecten

Richard Smit
architectuur , Umbaarchitecten

Ton Smit
juridisch financieel adviseur , Tax consultants international

Carla Melchior
Sociologie / onderzoek, zelfstandigevisiedocumenten:


contactformulier

Contact opnemen met Richard Smit

winnaar
Rotterdam
winnaar
Sittard-Geleen
runner-up
Rotterdam
runner-up
Sittard-Geleen
Eervolle
vermelding
Nominatie
Sittard-Geleen
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Groningen