nederlandwordtanders.nl

Groene levensader voor Geleen-Zuid en Kluis

Sittard-Geleen

Publieke ruimte en ontmoeting

projectbeschrijving

De leefbaarheid in Geleen-Zuid en Kluis staat onder druk. De wijk kampt met vergrijzing, krimp en ontgroening, de sociale cohesie is zwak. Dat alles staat recht tegenover de wens van mensen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Met ons idee voor een groene levensader vullen we die behoefte veelzijdig, duurzaam en innovatief in.

In ons concept draait alles om verbinding. We brengen ontspanning en beweging samen, stimuleren interactie tussen jong en oud. Beide groepen gebruiken dezelfde leefomgeving, sámen houden zij hun wereld groot. Ook is binnen onze schets volop ruimte voor water en groen. Een portiekflat krijgt bijvoorbeeld een groene glooiing, inclusief skatehelling. Zo ontstaat naast een fraaie ook een levendige woonomgeving.

De ruimtes tussen de portiekflats zien wij als wadi, een plek om regenwater vast te houden. Of bijvoorbeeld als locatie voor een fitnessparcours. Er is ruimte voor innovatieve oplossingen, zoals multifunctionele mijnpenningen, sprekende bankjes en interactieve tegels. Met slimme straatverlichting onderstrepen we dat een leefomgeving ook veilig moet zijn.
Ouderen en kwetsbare mensen voelen zich thuis in de groene levensader. En met hen ook andere wijkbewoners en passanten.

team

Bianca Kemper
divers - multidisciplinair, Midpoint Center for Social Innovationvisiedocumenten:


contactformulier

Contact opnemen met Bianca Kemper

winnaar
Rotterdam
winnaar
Sittard-Geleen
runner-up
Rotterdam
runner-up
Sittard-Geleen
Eervolle
vermelding
Nominatie
Sittard-Geleen
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Groningen