nederlandwordtanders.nl

Hebben wij een probleem? Geef ons de wijk terug!

Groningen

Integrale visie

projectbeschrijving

Ontwikkelingen zijn steeds minder centraal gestuurd, maar komen van onderop. Overheden en organisaties gaan meer faciliteren in plaats van dirigeren. Wijkonderneming 3.0 speelt daar op in en stelt de Oosterparkwijk in staat de regie te voeren over werk, leefomgeving en zorg. Het sluit aan bij de factoren die volgens onderzoek de leefbaarheid bepalen: participatiegraad, sociale interactie, groene omgeving en gehechtheid aan de wijk. Met de ideeën van Machteld Huber over positieve gezondheid, het model van Burton en Grant en de ‘Blue Zones’ zijn wij samen met vertegenwoordigers uit de wijk aan de slag gegaan om de wijk leefbaar, gezond en zorgzaam te maken. Niet alleen voor vandaag, ook anticiperend op veranderingen: vergaande individualisering, maar ook collectief wonen, de ontwikkeling van smart cities, de sharing economy en nieuwe arbeidsverhoudingen waardoor wonen en werk steeds meer worden gecombineerd.

De Wijkonderneming 3.0 verenigt ideeën over de klassieke wijkonderneming, voltijds beroepsonderwijs en excellent ondernemen. Het voegt relevante voorzieningen toe en verbindt generaties en mensen.

Wijkbewoners exploiteren de wijkonderneming met studenten die hun opleiding voltijds in de wijk volgen en daar deels ook wonen. Kernbegrippen zijn wederzijdse betrokkenheid en afhankelijkheid, toegankelijkheid en ontmoeting. Ingrepen in de woonomgeving volgen vanuit die visie: met duurzame, flexibele voorzieningen voor een duurzaam sociale samenleving.

team

Mariette Broesterhuizen
Architectuur, Common Affairs

Berend Hoffmann
architect, Common Affairs

Johan Thijssen
Programmamanager HBO/adviseur innovatief maatschappelijk vastgoed, NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool/adviesbureau Co-Act

Marja Mentink
projectcoordinator/student, NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool

Wyb de Boer
Docent HBO, Stenden Hogeschool en Frisian Design Factory

Jelle Dijkstra
Lector HBO, NHL Hogeschool (onderzoeksgroep Excellent Ondernemen)

Eva Souren
ontwerper, Common Affairs

Dirk Willem Postma
Associate lector HBO, NHL Hogeschoolvisiedocumenten:


contactformulier

Contact opnemen met Mariette Broesterhuizen

winnaar
Rotterdam
winnaar
Sittard-Geleen
runner-up
Rotterdam
runner-up
Sittard-Geleen
Eervolle
vermelding
Nominatie
Sittard-Geleen
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Groningen