nederlandwordtanders.nl

Het blok dichten

Rotterdam

Publieke ruimte en ontmoeting

projectbeschrijving

In Carnisse bestaat een groot deel van de woningen uit naoorlogse bouwblokken. De blokken staan met de ruggen naar elkaar toe, twee bouwblokken zijn vaak met elkaar verbonden via een tuinmuur, een schuurtje of een ander laag volume. De repetitie van dezelfde typologie in de wijk maakt het bouwblok een uitgelezen startpunt voor een te repeteren, wijk-gebonden, interventie die mogelijk herhaalbaar is in andere naoorlogse wijken.

De zone tussen twee bouwblokken wordt een zone voor de buurt. Een sociale infrastructuur die de buurt in haar noden voorziet, kan inspelen op de verscheidenheid aan omstandigheden en buurtbewoners en een plek creëert die aan hen allen toebehoort. De interventie kan ook een aanleiding vormen om de zone van achtertuinen als collectief hof vorm te geven.

De aangewezen buurtzones kunnen verschillend ingevuld worden en de interventie kan verschillende vormen aannemen maar zal zich, met het oog op sociale binding, in het bijzonder richten op ouderen en families met kinderen. Denkbare invullingen zijn naschoolse activiteiten, zorgvoorzieningen, gemeenschappelijke activiteiten en een gemeenschappelijke woonkamer, of meer technische infrastructuren als een lift. Een extensie van het huis maar ook een plek waar de buurt elkaar tegen komt en waar nieuwe verbonden worden gesloten.

team

Roxane van Hoof
architectuur, studio verter

Claudio Saccucci
architect, studio vertervisiedocumenten:


contactformulier

Contact opnemen met Roxane van Hoof

winnaar
Rotterdam
winnaar
Sittard-Geleen
runner-up
Rotterdam
runner-up
Sittard-Geleen
Eervolle
vermelding
Nominatie
Sittard-Geleen
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Groningen