nederlandwordtanders.nl

Het Schuifhuis

Almere

Nieuwe woonvormen

projectbeschrijving

Het schuifhuis ademt en verplaatst mee. Het kan bescheiden in de eigen tuin beginnen, en worden verplaatst naar een kleine cluster, daarna nabij De Overloop of Redewaard. Daar staan nog een aantal flexhuizen. Aan elke cluster worden huisjes toegevoegd met collectieve functies: het Praathuis, het Zorghuis enzovoorts. Ook een Houthuis, waar door buurtbewoners hout verzameld en verwerkt wordt voor de pelletkachels van ouderen. Dit als bijdrage om tot gasloos wonen te komen en contacten te onderhouden.
Elke cluster heeft een halte voor zelfrijdende busjes. Almere is met zijn vrije busbanen dé plek in Nederland voor zelfrijdend OV. Voor maximale service komen busjes ook tot de voordeur, bestuurd door wajongers, die helpen bij in- en uitstappen en boodschappen sjouwen.

De aanpak leidt tot permanent thuis wonen, interactie met de samenleving en daarmee eigenwaarde. Voor instellingen betekent het minder leegstand, minder investeren en meer personeel met een vaste baan. Bewoners zien daardoor niet steeds nieuwe gezichten.
De huisjes en de busjes worden eigendom van het stadsdeel en/of de inwoners en zijn steeds her te gebruiken door nieuwe gebruikers. De financiering gaat middels baatbelasting voor alle eigenaren in Almere Haven. Dit drukt de huur. Tot slot: We versimpelen de facturenstroom. Betaling gebeurt op buurtniveau via blockchain-technologie.

team

Danny Edwards
stedebouw, Edwards Stadsontwerp

Nico Harkes
gebiedseconoom en ervaringdeskundige zorg, NEXT Vastgoed Consultancy BVvisiedocumenten:


contactformulier

Contact opnemen met Danny Edwards

winnaar
Rotterdam
winnaar
Sittard-Geleen
runner-up
Rotterdam
runner-up
Sittard-Geleen
Eervolle
vermelding
Nominatie
Sittard-Geleen
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Groningen