nederlandwordtanders.nl

HUB

Groningen

Integrale visie

projectbeschrijving

Who cares?
Dat doen we allemaal en nog het meest om onszelf en degenen die ons het meest dierbaar zijn. De vraag dient dan ook anders gesteld. Hoe maken we het mogelijk dat we zolang en zo goed mogelijk voor onszelf kunnen blijven zorgen?

De voornaamste problemen die de ouderen ervaren zijn: sociaal isolement en vereenzaming, het gevoel overbodig of nutteloos te zijn en het besef beschouwd te worden als een zorg- en hulpbehoevende bevolkingsgroep die de samenleving handen vol geld kost.

Dit voorstel wil ouderen een plek te geven waar ze zelf hun activiteiten en hulpverlening kunnen vormgeven en organiseren: de HUB.

Het doel van de HUB is de participatie, zelfredzaamheid en sociale netwerken van ouderen te behouden en te versterken. De HUB fungeert echter niet enkel als sociale katalysator voor de nog actieve bewoners, maar ook voor de immobiele en zorgbehoevende bewoner.
De HUB-ouderen vormen op die manier zelf de sociale en ondersteunende schakel die vandaag dikwijls ontbreekt!

De implementatie van dit concept is niet gebonden is aan allerlei ruimtelijke noch demografische randvoorwaarden en kan op verschillende plekken op uiteenlopende manieren worden ingevuld en georganiseerd.

In de Oosterparkwijk wordt de HUB in de Bloemenbuurt ondergebracht in een schoolgebouw. In de lokalen bevinden zich de workshops, club- en vergaderzalen. In de gymzaal vinden allerhande activiteiten plaats, van tangoavonden tot speeddaten! In Vogelbuurt wordt een HUB-FARM ingeplant die de wijk bevoorraadt van verse biologische groenten en fruit. Of hoe oud weer hip wordt..

team

Koenraad Janssens
Architectuur, Koenraad Janssens Architect

Daan Janssens
Architectuur

Gilberte Van Olmen
Ervaringsdeskundige

Raymonda Vanacker
Ervaringsdeskundige

Guido Lemahieu
Ervaringsdeskundigevisiedocumenten:


contactformulier

Contact opnemen met Koenraad Janssens

winnaar
Rotterdam
winnaar
Sittard-Geleen
runner-up
Rotterdam
runner-up
Sittard-Geleen
Eervolle
vermelding
Nominatie
Sittard-Geleen
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Groningen