nederlandwordtanders.nl

inside out

Sittard-Geleen

Stedenbouwkundige ingrepen

projectbeschrijving

De stedelijke ruimte is het décor van het dagelijks leven. Zien en gezien worden, ontmoetingen, bezigheden, vervoer en verplaatsingen. Hoe anders is dit geregeld in winkelcentrum Zuidhof in Geleen. De achterkanten (bevoorrading) keren zich naar de stad, dit is de omgekeerde wereld. In ons voorstel wordt het winkelcentrum binnenste buiten gekeerd ( inside out ) en verankerd in de stad. Waardoor het op meer sociale en intensieve manier gebruikt kan worden en zich kan richten op het gebruik van ook de oudere en eenzame bewoners. ( oudside in ) Het laden en lossen, nu de belangrijkste zichtbare functie, leggen we in het blok, onzichtbaar en geen overlast gevend. De vrijgekomen ruimte wordt benut om terrassen en wijkvoorzieningen aan te leggen. Hier kan iedereen elkaar ontmoeten en contact leggen. Het winkelcentrum zelf krijgt het karakter van een klassieke markthal.

team

Victor van Velzen
Architectuur, buroTAT

Els Groen
zorg, HB zorg

Herman Bodt
ervaringsdeskundige

ROBIN D'hERRIPON
ERVARINGSDESKUNDIGEvisiedocumenten:


contactformulier

Contact opnemen met Victor van Velzen

winnaar
Rotterdam
winnaar
Sittard-Geleen
runner-up
Rotterdam
runner-up
Sittard-Geleen
Eervolle
vermelding
Nominatie
Sittard-Geleen
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Groningen