nederlandwordtanders.nl

Kansrijk ouder in Kluis/ Geleen Zuid

Sittard-Geleen

Stedenbouwkundige ingrepen

projectbeschrijving

In Geleen-Zuid & Kluis dreigen krimp en toenemende vergrijzing. Het belang van een leefbare woonomgeving – vitaal en gericht op zelfredzaamheid van met name ouderen – is er evident.
Een mensgerichte, goed beloopbare en op ontmoeting en verbinding ingestelde leefomgeving faciliteert hen in zelfstandig wonen. Dit bespaart zorgkosten en pakt positief uit voor hun levenskwaliteit. Want de afname van de eigen mobiliteit blijkt voor ouderen een kantelmoment. Voor het inroepen van zorg, de aanschaf van hulpmiddelen of van een verhuizing naar meer beschermde woonvormen.

Dit project richt zich op het zolang mogelijk laten thuis wonen van ouderen. Door ze hun eigen leven te laten blijven leiden, hun netwerk te onderhouden en in beweging te blijven. Uiteindelijk hebben alle bewoners hier voordeel van. Samen de toekomst aangaan door slimme (bouw-) ingrepen:

- Realisatie van ouderengeschikt, zelfredzaam wonen in eigen buurt, met een samenhangende voorzieningenstructuur op minder dan 4-500 meter afstand. Inzet op seniorgeschikte zorg- wisselwoningen voor particuliere woningeigenaren.
- Verrijk het aanbod aan woonvormen die intermenselijke kontakten bevorderen (zoals kleinschalig groepswonen naar wooncultuur, kangeroewonen, buddy-wonen, patiohofjes).
- Stedelijke buitenruimten toevoegen die uitnodigen tot spontane contacten, op loopafstand van elkaar, verbonden door uitgekiende en veilige wandelroutes met rustpunten onderweg.

team

August van Vliet
Architect / Adviseur zelfredzaam wonen, Aambeeld-Architectuur

J.van Velzen
socioloog bouwen en wonen, brainman



visiedocumenten:


contactformulier

Contact opnemen met August van Vliet

winnaar
Rotterdam
winnaar
Sittard-Geleen
runner-up
Rotterdam
runner-up
Sittard-Geleen
Eervolle
vermelding
Nominatie
Sittard-Geleen
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Groningen