nederlandwordtanders.nl

Laat ons weer eens juichen...!

Groningen

Stedenbouwkundige ingrepen

projectbeschrijving

Het clublied van FC Groningen als projecttitel, een goede match.
Elke thuiswedstrijd gaf reuring in de Oosterparkwijk. Een ontmoetingsplaats, een praatje, een biertje en een gezamenlijk doel. Sinds de FC is vertrokken, is het hart uit de wijk. De ziel gelukkig niet. Wij willen de Oosterparkwijkers in verbondenheid houden, met elkaar en met hun wijk. Ruimtelijk faciliteren wij dit door:
- Een verkeersluwe levensader (groen, bomen, banken)
- Een nieuw hart (centraal, maatschappelijke activiteiten) en
- Hartkamers (kleine ontmoetingsplaatsen/(monumentale) paviljoens, decentraal).
Onderling verbinden wij deze middels o.a. wandelroutes, zichtlijnen, groen, materiaalgebruik en verlichting.
In 2e instantie willen wij toevoegen wat wenselijk is:
- Kleinschalige bedrijvigheid
- Nieuwe variatie in woningtypen en
- Goede verbinding(en) van de wijk naar buiten.
- Technologie ter ondersteuning van het zorgproces aan bewoners.
Het totaal vormen we met de bewoners zelf: Wat beweegt hen, waar worden ze blij van, waar ontbreekt het aan, wat maakt hen trots?Wij zijn al de wijk in geweest: De basis kent veel goeds, er is winst te behalen door: Verfrissing, verfraaiing, beleving, beweging.Vastgoed, groen en verkeer zijn mogelijke middelen, welzijn van de bewoners het daadwerkelijke doel.
Wellicht staan we met 0-1 achter, de Oosterparkwijk wint.
Laat hen maar weer juichen...!

team

Tibor Garvelink
Gebiedsontwikkeling, proces- en projectmanagement, Gebied & De Wijs

Dorien Te Pas
Zorg, welzijn, empowerment, maatschappelijk, sociaal, Van ToDo naar TaDa

ir. Toine Claessen
Architectuur/Stedenbouw, 8zaam architecten&adviseurs

Han Riksten
Advies, samenwerking maatschappelijk-gemeente, burgerkracht,, Radar advies

Marjolein Delsing
Domotica, E-health, HestiCarevisiedocumenten:

visiedocument I

contactformulier

Contact opnemen met Tibor Garvelink

winnaar
Rotterdam
winnaar
Sittard-Geleen
runner-up
Rotterdam
runner-up
Sittard-Geleen
Eervolle
vermelding
Nominatie
Sittard-Geleen
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Groningen