nederlandwordtanders.nl

Meet2Care

Rotterdam

Publieke ruimte en ontmoeting

projectbeschrijving

Carnisse Rotterdam heeft een hele rigide structuur. Lange strakke blokken van identieke vroeg naoorlogse portiekwoningen zonder lift aan straten met aan beide zijden langsparkeren en brede trottoirs waar niets gebeurt. Dit zijn slechts pauzelandschappen.
Men woont in de wijk, maar werken gebeurt erbuiten. In de straat is er geen leven. Weinig binding met de wijk. Bewoners met een laag inkomen, moeilijk verkoopbare woningen. Veel verloop. Geen sociaal contact. Weinig oog voor elkaar. Ouderen vereenzamen. Eigenlijk leeft iedereen op een eilandje. Verloedering staat voor de deur.

Maar de wijk heeft wel potentie. De meest voor de hand liggende oplossing is de pauzelandschappen nieuw leven in te blazen.

De zorg wordt nu geleverd vanuit grote instellingen decentraal aan de rand van de wijk met grote afstand tot de zorgbehoevenden. De oplossing voor onderling sociaal contact tussen jong en oud en voor zorg dicht bij de mensen is een mix van sociale clubs én zorgsteunpunten in de pauzelandschappen in de wijk.

MEET2CARE’s dus. Flexibele verplaatsbare en schakelbare prefab modules in de wijk en aan de woning. Praktisch en betaalbaar. Tijdelijk inzetbaar zonder problemen met bestemmingsplanwijzigingen. Passend in de snel veranderende tijd.

team

Henri Schippers
Bouw, Hodes Huisvesting BV

Puck Creutzburg
Architect, ConCreT


contactformulier

Contact opnemen met Henri Schippers

winnaar
1e ronde
winnaar
1e ronde
winnaar
1e ronde
winnaar
1e ronde
winnaar
1e ronde
eervolle
vermelding