nederlandwordtanders.nl

multigenerational cluster houses

Locatieloos

Nieuwe woonvormen

projectbeschrijving

Parkeergarages buiten functie en verouderd worden omgezet in alternatieve appartementen voor oudere mensen. Micro-appartementen als persoonlijke retraites zullen gepaard gaan met gemeenschappelijke ruimtes, tuinen en en faciliteiten voor de gezondheidszorg. De voormalige garage oprit verbindt de niveaus en zorgt voor een levendige gemeenschapsruimte. De plaats tussen de appartementen kan worden uitgebreid naar de naburige appartementen om ze te vergroten of kunnen open worden gelaten als community-ruimte. Door de appartementen aan te passen aan de veranderende behoeften van de bewoners bieden deze een bijzondere, sfeervolle en sociale woning.

Het project is geworteld in de demografische veranderingen, tekort aan huisvestingskansen, het verhogen van de huur in steden en de daling van de acceptatie van het autoverkeer. Het is gericht op deze problemen en probeert flexibele en betaalbare huisvesting te brengen - genot vooral voor de ouderen - op centrale locaties. Een levendigere en diverse stad die beter toegankelijk is voor voetgangers creëert een open en levendige sfeer.

team

Viviane Bonfanti
Baukunst, Kunstakademie Düsseldorf

Viviane Bonfanti
Architecture, Kunstakademie Düsseldorf


contactformulier

Contact opnemen met Viviane Bonfanti

winnaar
1e ronde
winnaar
1e ronde
winnaar
1e ronde
winnaar
1e ronde
winnaar
1e ronde
eervolle
vermelding