nederlandwordtanders.nl

No One Lost

Sittard-Geleen

Procesinnovatie

projectbeschrijving

In een goede wijk is er plek voor iedereen. We willen kwaliteit van leven realiseren door het combineren van Big Data met bewoners- en ondernemersparticipatie.

Uitgangspunten zijn dat jong en oud aangehaakt blijven en dat mens, economie en samenleving met elkaar worden verbonden. Door de ideeën, creativiteit en gedachten van bewoners en ondernemers te combineren met datagegevens, zien we een scala van mogelijkheden om bestaande wijken ruimtelijk te vernieuwen en beter toe te rusten voor komende ontwikkelingen.

Data geven inzicht in demografie, wijkopbouw, leeftijdopbouw, financiële positie, staat van onderhoud en eigendomsituatie van woningen. Gesprekken leveren ons kwalitatief inzicht op over de sociale structuur en zorgwensen. Door optimaal gebruik te maken van de bestaande infrastructuur - scholen, (zorg)centra en openbare gebouwen - willen we een kleinschalig fysiek netwerk bouwen om de mensen in de wijk te verbinden.

Dit zal moeten gebeuren door de bestaande zorginstellingen optimaal in te zetten, maar het kunnen ook ondernemers zijn die hun diensten willen uitbreiden al of niet met inzet van jongeren. Door verbinding en aandacht zullen de zorgkosten verminderen en kunnen instellingen financieel bijdragen aan nieuwe initiatieven. Langdurig zelfstandig kunnen wonen betekent ook inzicht in en financiering van de kosten van levensonderhoud, zorgkosten, woonlasten.

team

Wim van der Valk
Architectuur en onderzoek, 3TO architecten van der Valk

Remko Veenstra
Architect/ Urban designer, Urban opportunities

Ronald Provoost
Marktonderzoeker, H3ROES

Jaen Pierre Tulleneers
Onderzoek en data analist, Pc kwadraat

Mark Schlagwein
Manager primair proces in de zorg, Zorginstelling s Heerenloo

Ruud Stemerdink
Conceptontwikkelaar zorg/hotel/werken/wonen., Visie- R vastgoedontwikkeling

Wim van der Valk
Architect, 3TO architecten van der valkvisiedocumenten:


contactformulier

Contact opnemen met Wim van der Valk

winnaar
Rotterdam
winnaar
Sittard-Geleen
runner-up
Rotterdam
runner-up
Sittard-Geleen
Eervolle
vermelding
Nominatie
Sittard-Geleen
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Groningen