nederlandwordtanders.nl

Oosterparkwijk - de eerste 'Volksgezondwijk'

Groningen

Stedenbouwkundige ingrepen

projectbeschrijving

Door vanuit een medisch, stedenbouwkundig en architectonisch perspectief naar deze wijk te kijken zijn we tot vijf relevante thema’s gekomen: gezondheid, infrastructuur, verdichting, interactie en economische impuls.

Onze visie gaat uit van de bestaande structuren, kwaliteiten en demografie van de wijk: veel eenpersoonshuishoudens, een grote studentenpopulatie, nabijheid van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), veel groen, weinig auto’s en een gunstige ligging ten opzichte van het centrum. Het doel is om deze bestaande kwaliteiten te integreren in een nieuwe aanpak voor een ‘Volksgezondwijk’.

Om deze nieuwe wijktypologie vorm te geven zijn we door middel van een integraal ontwerp tot vijf interventies gekomen.
In de openbare ruimte worden zogenaamde ‘actieve’ routes gecreëerd, gericht op voetgangers en fietsers, die de belangrijkste structuren, parken en voorzieningen met elkaar verbinden.

Op de ontwikkellocaties komen nieuwe woonvormen met hieronder parkeergarages voor bewoners en bezoekers. Belanghebbende partijen uit de buurt baten deze uit en investeren de opbrengsten in de wijk.
De bestaande woningvoorraad wordt getransformeerd naar nieuwe woonvormen die worden aangeboden door wooncorporaties.

Het UMCG coördineert studentenprojecten die de leefbaarheid en gezondheid in de wijk vergroten.
De creatie van ‘wijkkamers’ en een wijk-app vergroten de cohesie in de wijk.

team

Ramon Scharff
Architectuur, Raar

Marieke Baauw
Orthopeed i.o., UMCG (Universitair Medisch Centrum Groningen)visiedocumenten:


contactformulier

Contact opnemen met Ramon Scharff

winnaar
Rotterdam
winnaar
Sittard-Geleen
runner-up
Rotterdam
runner-up
Sittard-Geleen
Eervolle
vermelding
Nominatie
Sittard-Geleen
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Groningen