nederlandwordtanders.nl

OurHouse

Rotterdam

Procesinnovatie

projectbeschrijving

Mensen in Carnisse kunnen gelukkiger zijn en beter voor elkaar zorgen als ze bewust en met elkaar hun eigen woonomgeving kunnen vormgeven - op basis van vijf pijlers: budget en locatie: hoe duurzaam men wil wonen: hoe bewoners met elkaar willen samenleven (het woonconcept): welke zorg ze nodig hebben en (elkaar) kunnen bieden.
Hiermee krijgen mensen weer zelf de regie over de manier waarop ze wonen, leven en werken, wordt interactie tussen bewoners gestimuleerd en kunnen mensen weer trots worden op Carnisse.

Carnisse zal een voorbeeldfunctie hebben voor de rest van Nederland op het gebied van vraaggestuurd wonen. Voor dit proces van ‘nog onbekende en nog niet gedeelde woonwens’ tot en met ‘realisatie’ is goed begeleide samenwerking nodig tussen verschillende partijen en disciplines: bewoners, gemeente, ontwikkelaar, zorgaanbieder, energieadviseur, architect, financieel adviseur, ontwerper, socioloog en woningcorporatie. Dit vraagt over grenzen kijken, goed luisteren naar elkaar en de bereidheid om samen oplossingen te vinden - waar uiteindelijk iedereen van profiteert.

team

Nienke van der Straten
Industrieel Ontwerpen, OurHouse

Michel Janssen
Procesbegeleider, Factory of Things

Ron van Es
Groepsbegeleider, Factory of Thingsvisiedocumenten:


contactformulier

Contact opnemen met Nienke van der Straten

winnaar
Rotterdam
winnaar
Sittard-Geleen
runner-up
Rotterdam
runner-up
Sittard-Geleen
Eervolle
vermelding
Nominatie
Sittard-Geleen
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Groningen