nederlandwordtanders.nl

pad c

Locatieloos

Publieke ruimte en ontmoeting

projectbeschrijving

Het pad tussen de woningen en de rest van de wereld - afzondering en gezelschap - moet opnieuw worden gedefinieerd. Drie gebieden worden geselecteerd voor uitwerking: de collectieve ruimtes van een woongebouw (het binnenpad), de straat (het buitenpad) en de focuspunten (een digitaal pad). Hiermee wordt in een coalitie van ontwerpers, geholpen door input van bewoners, vastgoedeigenaren, vertegenwoordigd door een corporatie, en de gemeente, een verbeterde privacyzonering van de wijk gemaakt

Samenleven in de complexe sociale context van de stad vergt veel van ons. We moeten in onze communicatie met anderen constant wisselen van de omgang met mensen die we goed kennen, tot die met mensen die we slechts van gezicht of helemaal niet kennen. Op dezelfde manier moeten we omgaan met het verschil tussen plekken die we graag voor ons exclusief behouden, en plekken waarin we accepteren en zelfs verwachten dat er ook vreemden komen. Iedere plek kan een andere sociale context hebben en om hiermee om te gaan, zonder iedere keer opnieuw te moeten onderhandelen, of zonder iedere keer opnieuw je plek te moeten bevechten, zijn er sociale contracten ontstaan met algemeen geaccepteerde omgangsvormen, die door sociologen als 'domeinen' zijn beschreven. De wereld is, kortom, een lappendeken van verschillende domeinen en wanneer die herkenbaar zijn, en het gedrag dat daarbij hoort mogelijk gemaakt kan worden, is het voor ons mogelijk om eenvoudig buiten de veilige omgeving van het privédomein te komen.

team

Harmen van de Wal
architectuur, krill o.r.c.a.

Marijke Annema
ontwerper,

Niels van Ham
projectleider wijken corporatie, Woonstad Rotterdam

Manja Ellenbroek
zorgconcepten, dare to care


contactformulier

Contact opnemen met Harmen van de Wal

winnaar
1e ronde
winnaar
1e ronde
winnaar
1e ronde
winnaar
1e ronde
winnaar
1e ronde
eervolle
vermelding