nederlandwordtanders.nl

Samen voor elkaar zorgen.

Locatieloos

Nieuwe woonvormen

projectbeschrijving

Samen voor elkaar zorgen. Een visie over de transitie van een leegstaand gebouw, bijvoorbeeld een verzorgingshuis, naar een nieuw bruisend hart van wijk of buurt, waarin mensen wonen, elkaar kunnen ontmoeten en samenwerken.
Een gebouw met een woongemeenschap van 1- en 2 persoonshuishoudens (50+) in betaalbare huurappartementen. De volgende functies kunnen aan het gebouw toegevoegd worden.
Bijvoorbeeld: een eetcafe met terras, ruimten voor cursussen, bijles en huiswerkbegeleiding, bloedprikken, fysiotherapeut, huisartsenpraktijk, kinderopvang, ouderenadvies, dagbesteding ouderen, samenwerking met vrijwilligers, ondersteuning mantelzorgers, stage- en leerplekken, een biologische moestuin, bibliotheek en fitness.

Het voorstel speelt in op de problemen en behoeften op het gebied van
sociale contacten, zorgvraag, armoede, leegstand en verloedering. Tevens de grote vraag naar betaalbare huurwoningen, stageplaatsen en leerplekken. Het voorstel is voor iedere wijk specifiek invulbaar en op elke schaal uitvoerbaar. Het beoogde resultaat is een betrokken, open en rechtvaardige samenleving waarin iedereen dezelfde kansen krijgt en mensen er voor elkaar zijn wanneer dit nodig is. Waarin mensen elkaar zien en gezien worden. De visie is innovatief door het combinerend oplossen van verschillende maatschappelijke vraagstukken van onze huidige tijd in één gebouw.

team

Don Hoppenbrouwer
ontwerp, Studio Op&er

Cees Cornielje
ontwerp, Studio Op&er

Rob Jansen
ontwerp, Studio Op&ervisiedocumenten:


contactformulier

Contact opnemen met Don Hoppenbrouwer

winnaar
Rotterdam
winnaar
Sittard-Geleen
runner-up
Rotterdam
runner-up
Sittard-Geleen
Eervolle
vermelding
Nominatie
Sittard-Geleen
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Groningen