nederlandwordtanders.nl

Samen Vooruit CommUnity: hoe buurten in Almere Haven zelf hun toekomst gaan bepalen

Almere

Nieuwe woonvormen

projectbeschrijving

In Almere Haven zijn in 1976 en 1977 voor het eerst sociale huurwoningen gebouwd voor mensen uit Amsterdam. We richten ons op de binnenring (Centrum, de Wierden, De Hoven ,De Werven) van Almere Haven en sluiten in onze benadering aan op de hoge betrokkenheid van de Havenaars op hun buurt. Almere Haven wordt dé proeftuin-inspiratie voor nationale en internationale initiatieven voor het 'nieuwe wonen', een samenleving en samenzijn in de wijk waar inclusie, acceptatie en zorg voor en door elkaar in de wijk gerealiseerd wordt. Het aangrijpingspunt is de dagelijkse leefomgeving om mensen te activeren met vrijheid voor eigen ideeën onder het motto: ‘Samen Vooruit’. Zo leggen wij contact tussen generaties, maken optimaal gebruik van de open ruimte in de kleinschalige naar binnen gerichte hofjes, zorgen voor een betere menging tussen de leeftijden, zorgen voor een meer gevarieerde woningvoorraad, betrekken het havenfront bij het centrum en andere invullingen van het centrum. Daarbij sorteren we voor op de toekomst met energie neutrale woningen welke zijn voorzien van domotica, met meer beweging voor de bewoners via gezondheidsapp en healty coins. En het belangrijkste meer gemeenschapszin, waardoor professionals niet meer nodig zijn en buurtbewoners via de straatcoach, de buurtapp en het inloophuis hun eigen boontjes kunnen doppen.

team

guiselaine capella
urbangeography, databeet

Martin Stijnenbosch
Economisch geograaf, Stichting Stogo

Mary Dekker
Ontwerper, MD-design

Kim Helmus
GZ-psycholoog, Wat doe jij?visiedocumenten:


contactformulier

Contact opnemen met guiselaine capella

winnaar
Rotterdam
winnaar
Sittard-Geleen
runner-up
Rotterdam
runner-up
Sittard-Geleen
Eervolle
vermelding
Nominatie
Sittard-Geleen
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Groningen