nederlandwordtanders.nl

Samenhuizen050

Groningen

Nieuwe woonvormen

projectbeschrijving

Wanneer de gemiddelde levensduur en gezondheid van de bevolking van diverse locaties, verspreidt over de wereld, met elkaar vergeleken worden dan komen daarbij aanzienlijke verschillen aan het licht. Verrassend genoeg blijken de samenlevingen waar de bevolking uitzonderlijk vitaal is, de zogeheten Blue Zones, niet zo zeer uit te blinken in de eigenschappen die wij doorgaans zelf in het kader van een gezonde samenleving nastreven. Blue Zones onderscheiden zich bijvoorbeeld niet door economische welvaart, zijn niet bijzonder technologisch innovatief, beschikken niet over een zeer geavanceerde zorgsector en mensen wonen daar niet in een omgeving die wij levensloopbestendig zouden noemen.
Het meest kenmerkende van Blue Zones is wellicht de sterke sociale samenhang. Centraal Wonen met meerdere generaties door elkaar lijkt de woonvorm te zijn die binnen de Nederlandse samenleving de meeste gelijkenissen vertoont met het wonen in een Blue Zone.
Hierbij is het van wezenlijk belang dat collectieve functies opgenomen zijn in het bouwkundig programma. Minstens zo belangrijk lijkt de rol van bewoners te zijn bij de totstandkoming hiervan. Bewoners die elkaar zien als medeproducenten ipv medeconsumenten van de leefomgeving, hebben een andere band met elkaar en de ruimte. Deze eigenschap van de coöperatieve woonvorm blijkt, ondanks geleidelijk verloop van bewoners, te kunnen voorbestaan.

team

Robert Visser
Organisatie-advies, Universal Design

Luiza Figueira
Architectuur, Vijgenboomvisiedocumenten:


contactformulier

Contact opnemen met Robert Visser

winnaar
Rotterdam
winnaar
Sittard-Geleen
runner-up
Rotterdam
runner-up
Sittard-Geleen
Eervolle
vermelding
Nominatie
Sittard-Geleen
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Groningen