nederlandwordtanders.nl

TAFELSCHIKKING

Almere

Nieuwe woonvormen

projectbeschrijving

In een enclave-vormig bouwblok uitgaand van ecologische autarkie, is een amalgaam van onder meer ouderen, jongeren, starters, de categorie lage inkomens en vluchtelingen gehuisvest. De specifieke (nog nader te onderzoeken) wijze van rangschikking van doelgroepen, gemeenschappelijke en privéruimten zorgt ervoor dat behoeften aan privacy en sociale verbinding elkaar overlappen. Speciale aandacht zal er bij de uitwerking zijn voor groen, architectonisch welbevinden en eco-bestendigheid. Huisvesting, kosten van zorg, water en energie zijn collectief geregeld. Het basisinkomen en een broodfonds zouden hier als experiment kunnen worden ingezet om te zien of deze bewoners van verschillend pluimage meer tijd voor zorg en onderling contact overhouden, en of zo ook overspanning kan worden voorkomen. Dit zal de overheid veel kosten besparen en de bewoners meer armslag bieden om hun leven zinvol en betrokken in te vullen. Met dit experiment wordt ervaring opgedaan waar vervolgprojecten mee kunnen worden aangescherpt. Mogelijk heeft het concept een aanzuigende werking op jongere doelgroepen om zich hier in Almere Haven te vestigen. Zo dichtbij Amsterdam en vanwege de hoge huisvestingskosten aldaar, dragen die doelgroepen bij aan de zorg en levendigheid van Almere Haven.

team

David Veldhoen
beeldende kunst/ ontwerp, zzp

Jacco van Wengerden
architectuur, atelier van Wengerden

prof dr Jim van Os
psychiatrische epidemiologie, azM, universiteit Maastricht

Mischa Tol
oefentherapeut Cesar, verzorgende niv 3, student GZW, VU Amsterdam

Nadeshe Reef
oefentherapeut Cesar, verzorgende niv 3, student GZW, IBMG /Erasmus universiteit R' damvisiedocumenten:


contactformulier

Contact opnemen met David Veldhoen

winnaar
Rotterdam
winnaar
Sittard-Geleen
runner-up
Rotterdam
runner-up
Sittard-Geleen
Eervolle
vermelding
Nominatie
Sittard-Geleen
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Groningen