nederlandwordtanders.nl

ThuisHaven

Almere

Stedenbouwkundige ingrepen

projectbeschrijving

De woonzorgcoöperatie Thuishaven functioneert op wijkniveau binnen de ring van Almere Haven. Slimme aanpassingen in het woon- en zorgaanbod in deze wijk zijn op elkaar afgestemd en worden mede gedragen door bewoners. Vanuit sociaal en economisch perspectief is de wijk het beste schaalniveau om deze coöperatie te organiseren: het woningaanbod wordt gedifferentieerd (seniorenwoningen); sociale netwerken worden uitgebreid; de langzaamverkeersroutes worden geschikt voor alle gebruikers en nodigen uit tot bewegen; ondersteuning en zorg kan op de hoeken van de bouwblokken worden gepositioneerd, zodat deze dominante stedenbouwkundige schakel een passende invulling krijgt. Een aanvullend programma wordt gebruikt om de onafgemaakte structuur van Haven te vervolmaken, routes te versterken en buurtjes te verknopen. Ook helpt het het draagvlak voor de centrumvoorzieningen te vergroten, de dichtheid van Haven is laag en wordt nog steeds lager.
Dit alles organiseren op wijkniveau betekent een sterke vermindering van reistijd voor professionals en toename van onderlinge betrokkenheid. Inzetten op het bij elkaar brengen en laten bewegen van mensen binnen een wijk werkt preventief: er is later en korter zorg nodig.
Het inzetten op de wijk als cruciaal schaalniveau vraagt wel om de ontwikkeling van een ruimtelijke visie op de toekomstige ruimtelijke en programmatische structuur van Almere Haven.

team

Arjan Gooijer
Ontwerp en transformatie, VA

Han van Diepen
manager vastgoed, woningstichting Goede Stede

Cedric van Walbeek
bewoners en gebruikers, woningstichting Goede Stede

Remco de Maaijer
projectmanager zorg, woonzorg Flevoland

Wendela Gort Erbrink
zorgvernieuwing, woonzorg Flevoland

Gert Jan te Velde
ontwerp en strategie, Vanschagen Architectenvisiedocumenten:


contactformulier

Contact opnemen met Arjan Gooijer

winnaar
Rotterdam
winnaar
Sittard-Geleen
runner-up
Rotterdam
runner-up
Sittard-Geleen
Eervolle
vermelding
Nominatie
Sittard-Geleen
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Groningen