nederlandwordtanders.nl

We Care

Sittard-Geleen

Stedenbouwkundige ingrepen

projectbeschrijving

Dit plan heeft betrekking op de sociale- en ruimtelijke transformatie van de wijken Geleen-Zuid en Kluis. Als belangrijke verkeersader laveert de Jos Klijnenlaan door de wijk, om uiteindelijk via de Frans Erenslaan over te gaan in de Oranjelaan. Met name langs de Oranjelaan en rondom de Zuidhof is een grote verdichting van gestapelde woningbouw. Het zijn typisch naoorlogse portiekflats en galerijcomplexen. De Frans Erenslaan wordt gekarakteriseerd door kleinschalige grondgebonden woningen die voor het grootste deel de wijken Geleen-Zuid en Kluis hun beeldkwaliteit geven. Het doorgaande karakter van de Jos Klijnenlaan verdeelt de wijken.

In onze plannen vindt een herstructurering plaats van de Jos Klijnenlaan waarbij de stedenbouwkundige structuur wordt aangepast aan de korrelgrootte van beide wijken. Het aanwezige grootstedelijke beeld in relatie tot de gekozen oplossingen in de gebiedsvisie Geleen-Zuid heeft ons doen besluiten om een ruimtelijke transformatie voor te stellen die een positieve invloed kan hebben op de leefbaarheid in beide wijken. In afwijking van de gebiedsvisie waar gekozen wordt voor gedeeltelijke renovatie hebben wij gekozen voor totale sloop van de naoorlogse gestapelde woningvoorraad. Geen renovatie maar nieuwbouw waardoor een diversiteit aan nieuwe woonvormen, ideeën en zorggeschikte woningen kan worden aangeboden.

team

Frits Lamers
Ruimtelijke Ordening, Locus Stedenbouw

Hay Verbruggen
Architectuur, Architectenbureau Verbruggen

Leon Moonen
Architectuur, Ontwerpburo OGA

Rob Dokter
Zorg, Innovatiemanager VGZvisiedocumenten:


contactformulier

Contact opnemen met Frits Lamers

winnaar
Rotterdam
winnaar
Sittard-Geleen
runner-up
Rotterdam
runner-up
Sittard-Geleen
Eervolle
vermelding
Nominatie
Sittard-Geleen
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Groningen