nederlandwordtanders.nl

We Care

Rotterdam

Nieuwe woonvormen

projectbeschrijving

We Care Carnisse heeft de ambitie om de Rotterdamse wijk Carnisse te transformeren van een ‘doorgangswijk met een gouden randje’ naar een ‘wijk met een gouden hart voor 0 tot 100 jaar’.

In een integrale en interdisciplinaire aanpak willen we een gouden hart op het Amelandseplein creëren als aanjager van positieve en zichtbare verandering. Van binnenuit naar buiten en als een olievlek zal het slim combineren van reeds liggende kansen en vernieuwende initiatieven tastbare verbetering opleveren van het woonaanbod, de buitenruimte, de zorginfrastructuur, welzijnsoplossingen, recreatie en scholen.

Bij het bieden van deze cocktail van ruimtelijke, fysieke en sociale oplossingen zetten we in op ‘positieve gezondheid’, het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.

Vanuit de voorzieningen op het Amelandseplein (waaronder een multifunctioneel cultureel centrum en kleinschalige woonvormen) wordt een community gevormd waarin bewoners (jong en oud), (zorg)professionals, civil society en ondernemers samenleven en samenwerken om hun eigen leefomgeving te verbeteren.
Dit gouden hart heeft een positieve uitwerking op omliggende straten, die op hun beurt en in interactie met ditzelfde hart verrassende oplossingen genereren om heel Carnisse levendig te houden.

team

Ismail Meral
Zorg en welzijn, Maatschappelijk Ondersteuningsbureau (MOB)

Nico Brouwer
Architectuur, 01-10 Architecten

Ismail Meral
Zorgorganisatie, Maatschappelijk Ondersteuningbureau (MOB)visiedocumenten:

visiedocument I

contactformulier

Contact opnemen met Ismail Meral

winnaar
Rotterdam
winnaar
Sittard-Geleen
runner-up
Rotterdam
runner-up
Sittard-Geleen
Eervolle
vermelding
Nominatie
Sittard-Geleen
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Groningen