nederlandwordtanders.nl
winnaar
1e ronde

Who Dares - Carnisse 2027

Rotterdam

Winnaars eerste ronde Integrale visie

projectbeschrijving

Herontwikkeling van bestaande woongebieden zoals Carnisse blijkt vaak complex en langdurig. Het gebeurt slechts op kleine schaal en met beperkte impact. De problemen van Carnisse spelen daarentegen op de schaal van de gehele wijk (bijvoorbeeld monotone bebouwing die niet voldoet aan de eisen voor levensbestendig wonen versus de ontwikkeling in de zorg in de richting van langer thuiswonen).

In een proces van besluitvorming en ontwerp waarbij burgers, lokale overheid, politiek en maatschappelijke en zorgorganisaties nauw worden betrokken, willen we voor Carnisse een totale woon- en leefvisie ontwikkelen die middels een integrale aanpak uitgevoerd kan worden door een overall investerings- en beleggingsvisie. Dit speelt in op de behoefte vanuit institutionele beleggers om te investeren in vastgoed, met name in woningen en aanverwant vastgoed.

We bieden Carnisse een sterk procesgerichte stedenbouwkundige strategie in de vorm van een kader (met een sterke supervisie) en een patchwork, dat bij de uitvoering flexibel is. Doel is om van Carnisse een voorbeeld voor een gezonde wijk te maken, voor alle generaties. Onze visie biedt een nieuw netwerk aan (zorg)voorzieningen, gekoppeld aan het groen van Carnisse, uitnodigend en bereikbaar voor alle wijkbewoners: van jong tot oud, van dynamisch tot kwetsbaar.

team

Pi de Bruijn
architectenbureau, de Architekten Cie.

Michiel Van Driessche
landschapsarchitect, Felixx Landscape Architects & Planners

Joep Arts
(medior) adviseur woningmarkt, Stec Groep

Erik Vrieling
conceptontwikkeling, Cie. Concepts/de Architekten Cie.

ir. Hugo Beschoor Plug
architect/onderzoeker gebouwde omgeving en zorg, BPvF

mr. ir. Esther Akkerman-Dwars
Projectontwikkelaar Zorgvastgoed, voor (pensioen-) fondsen, Syntrus Achmea Real Estate & Finance

ir. Annemarie van Went
architect, wonen met zorg, de Architekten Cie.

Eric van Noord
architect, publieke gebouwen, de Architekten Cie.


contactformulier

Contact opnemen met Pi de Bruijn

winnaar
1e ronde
winnaar
1e ronde
winnaar
1e ronde
winnaar
1e ronde
winnaar
1e ronde
eervolle
vermelding