nederlandwordtanders.nl

Wij bewonen

Sittard-Geleen

Integrale visie

projectbeschrijving

Wij zien de wijk als een witte ongedefinieerde vlek te zien, een tot "heerlijkheid" verheven plek waar een aparte status op ligt, soeverein en zelfstandig. En we zien de wijk als een plek waar alle maatschappelijke partijen welkom zijn om hun diensten en service aan te bieden aan die bewoners die daar behoefte aan hebben. Een nieuwe wijkstructuur gericht op een duurzaam gebruik en ontstaan door ontmoetingen en ervaringen.

De wijk maakt door de buurten en buurtjes een eigen sociale cohesie o.a. door buurtverenigingen. Door kansen te grijpen om iets te brengen en te halen, door eigen ontmoetingsplekken te creëren en door huisvesting voor wonen, werken en zorg flexibel in te zetten.

De Heerlijkheid als het gouden ei van de wijk waar de bewoners samen optrekken en trots zullen zijn op zichzelf.

team

Anita Ebbing
ruimtelijk ontwerp en groen, Anita Ebbing Ontwerp / Groen en Ruimte

ing. Anjo Verhoeven (mede bedenker en ontwerp)
tuin en landschapsinrichting, Groen en Ruimte

Monika Daun (geinterviewde)
architectuur, Frencken Scholl

Heidi van de Winkel/Miranda Fleuren (geinterviewden)
Procesbegeleiding Vrijwilligers/Teamcoach Sector zorg voor mensen met dementie, De Zorggroep

Twan Vincken (geinterviewde)
Projecten Leefbaarheid, Wonen Limburg

Sjaak Sluiter (geinterviewde)
Opbouwwerker, Synthese

Peter Borghaerts (geinterviewde)
Psychiater Jongeren en Volwassenen, GGZ Oost Brabantvisiedocumenten:


contactformulier

Contact opnemen met Anita Ebbing

winnaar
Rotterdam
winnaar
Sittard-Geleen
runner-up
Rotterdam
runner-up
Sittard-Geleen
Eervolle
vermelding
Nominatie
Sittard-Geleen
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Groningen