nederlandwordtanders.nl

Wij(k) Deal

Almere

Integrale visie

projectbeschrijving

Ons doel is om bewoners, gemeentelijke en maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven intensief met elkaar te laten samenwerken, zodat een inclusieve samenleving ontstaat waarin iedereen en alles meetelt. Dit realiseren we door integrale transitie: we stemmen de sociale, fysieke en duurzame domeinen op elkaar af. Voor oplossingen gebruiken we de synergie in de verbindingen tussen deze drie domeinen. Daarbij zijn betere en duurzamere resultaten te behalen met minder middelen.

Wij stellen voor dat alle betrokken burgers, gemeentelijke instanties, maatschappelijke organisaties en bedrijven een Wijk Deal met elkaar afsluiten. In cocreatie wordt een transitieproces ontworpen om de sociaal inclusieve, ruimtelijk integrale en energieneutrale wijk in 2030 te realiseren. In de Wijk Deal maken de partijen afspraken over het transitieproces en het te behalen resultaat in 2030. Daarbij committeert iedereen zich aan het welzijn van de wijk.

team

Thomas Dill
architectuur, BDG architecten

Pauline Westendorp
energie, NewNRG

Jeroen Jonker
sociaal domein, Gemeente Enschede

Ruurd Priester
digitale media, Gebiedonline

Charles Laurens
erfaringsdeskundige

Wilco Scheffer
architectuur, BDG architecten

Thomas Dill
stedenbouw, BDG architectenvisiedocumenten:


contactformulier

Contact opnemen met Thomas Dill

winnaar
Rotterdam
winnaar
Sittard-Geleen
runner-up
Rotterdam
runner-up
Sittard-Geleen
Eervolle
vermelding
Nominatie
Sittard-Geleen
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Groningen