nederlandwordtanders.nl

WOONPALEIS IN HOGE DICHTHEID

Locatieloos

Nieuwe woonvormen

projectbeschrijving

Zorg kent in Nederland een nationaal programma, maar is uitgegroeid tot een probleem. Niet alleen denken aan verzorging door derden, maar ook voorwaarden scheppen dat ouderen elkaar tot steun zijn. Plan uit te voeren onder regie van Rijksbouwmeester of ander bestuursorgaan van Rijksoverheid in samenwerking met gemeenten. Plannen voor merendeel kostendekkend. Onder voorwaarden financiële bijdrage van de Rijksoverheid uit budgets voor zorg, maatschappelijk werk, stedelijke ontwikkeling en plaatsing vluchtelingen.

GROTE GESLOTEN BOUWBLOKKEN > identiteit, binnenterreinen rust en groen
HOGE DICHTHEID / groot aantal woningen per ha > kansen zorg in eigen kring
GOEDE ONTSLUITING > auto’s, fietsen en voetgangers
PARKEREN AUTO'S > ondergronds op eigen terrein
BINNENTERREINEN > groen, spelen, ontspanning
WONINGPROGRAMMA’S > gedifferentieerd in oppervlak en prijs
RUIME GELIJKVLOERSE APPARTEMENTEN > waardevast toekomst bestendig
DUURZAAM BOUWEN > energieneutraal, fraaie architectuur en woonomgeving

team

Otto Das
architectonisch ontwerpen, Architektenburo Otto Das

Wike Pouw
ontwerp, Architektenburo Otto Das

Jannis Cappon
architectuur en zorg, JCAZvisiedocumenten:


contactformulier

Contact opnemen met Otto Das

winnaar
Rotterdam
winnaar
Sittard-Geleen
runner-up
Rotterdam
runner-up
Sittard-Geleen
Eervolle
vermelding
Nominatie
Sittard-Geleen
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Groningen