nederlandwordtanders.nl

'zorgSAAM Oosterparkwijk'

Groningen

Integrale visie

projectbeschrijving

Onze visie op de toekomstige wijk is een bescheiden visie. Maar tegelijkertijd een visie vol vertrouwen en hoop. Vertrouwen in de mensen die in die wijk wonen, leven, werken, en die samen die wijk vorm geven.
Onze overtuiging is dat, juist in een tijd van steeds meer eenpersoonshuishoudens, het belangrijk is dat het sociale weefsel wordt versterkt. Dat kunnen we niet afdwingen, maar we kunnen het wel een duwtje de goede kant op geven.

De woonwijk van de toekomst zal veel meer functiemenging kennen dan nu. Wonen, werken, zorgen, recreëren, faciliteren en leren zullen door elkaar plaats gaan vinden. De wijk is goed ontsloten, heeft drempelvrije routes naar voorzieningen en kent een verscheidenheid aan woontypen, zodat diverse inkomens- en leeftijdsgroepen elkaar tegen kunnen komen en men binnen de wijk kan doorstromen.

Een toevoeging zijn de ‘parels’, aan de randen van de parken. De essentie van de ‘parel’ is gedeeld ruimtegebruik: voor revalidatie na ziekenhuisopname, tijdelijke zorg, mantelzorger of zorg zzp’er, of als extra logeerkamer. Dit maakt zorg dichtbij mogelijk, zorgt voor ongedwongen ontmoeting en daarmee versterking van het bestaande sociale weefsel in de buurt: men wordt verleid er levenslang te blijven wonen.
Toekomstig prettig wonen is zorgSAAM wonen.

team

Sandra Grabs
architectuur / stedenbouw, sandragrabs

Annieke Postma
Interieurarchitectuur, grib

Yvonne Broekhuizen
Interieurarchitectuur, grib

Eric Ter Keurs
Consultant, Saksenheem Consultancy & Trainingvisiedocumenten:


contactformulier

Contact opnemen met Sandra Grabs

winnaar
Rotterdam
winnaar
Sittard-Geleen
runner-up
Rotterdam
runner-up
Sittard-Geleen
Eervolle
vermelding
Nominatie
Sittard-Geleen
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Groningen